TELEMEDYCYNA- nowe wyzwania w czasie pandemii. Spotkanie otwarte.

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

SKN Lex Medicinae ma zaszczyt zaprosić na pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim.
Ponownie pochylimy się nad tematem telemedycyny, jednak tym razem z perspektywy doświadczeń w dobie pandemii koronawirusa. Omówimy nasze doświadczenia, skuteczność obowiązujących regulacji prawnych oraz nowe, pojawiające się w tej dziedzinie wyzwania i możliwości.
Serdecznie zapraszamy zarówno członków Koła jak i osoby, które chcą do nas dołączyć.
Wstęp wolny
Platforma MS Teams
Termin: 9.10.2021
Godzina: 18.40
Jak wejść na spotkanie:
1) jeśli masz aplikację MS Teams- możesz znaleźć zespół za pomocą kodu: 7j0o3cw
2) otwierając poniższy link przez swoją przeglądarkę internetową
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad05eced21c804b19b15d06dc88a3c1c7%40thread.skype/1600291623893?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%2219391b59-529d-4110-b557-e29bfe594b59%22%7d

https://www.facebook.com/events/2162747063858188/