Szkolenie na mediatora sądowego „Mediator 1.01”

Szkolenie na mediatora sądowego "Mediator 1.01"

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Gdzie będziemy szkolić?

– Gdańsk: 11-13 października, 18 20 października 2019 r.
https://mediatorpowszechny17.evenea.pl/

– Bydgoszcz, 8-10 listopada, 15-17 listopada 2019 r.
https://mediatorpowszechny18.evenea.pl/

Szkolenia prowadzić dla Was będą:
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – Dorota Gierczak – cywilista, mgr prawa, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wieloletni stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wieloletni wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, szkolący aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prowadząca wykłady dla: sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów. Prowadziła wykłady i zajęcia dla prawników zatrudnionych m.in. w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Agencji Nieruchomości Rolnych, Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia.

Mediator Mateusz Gierczak – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji, senior i trener Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. Prowadził szkolenia m.in. przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (m.in. dla pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Prowadzący na studiach podyplomowych Negocjacje i Mediacje w Biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Od 2013 roku zawodowy mediator i negocjator. Założyciel Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Mediator stały na listach sądów okręgowych w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Gdańsku. Prowadzi bloga – www.mediatorpowszechny.pl, gdzie propaguje wiedzę o mediacjach i związanymi z nią wydarzeniami.

Odbiorcy szkolenia – zapraszamy:
– pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów oraz psychologów;
– radców prawnych i aplikantów radcowskich; adwokatów i aplikantów adwokackich, notariuszy, sędziów i prokuratorów, rzeczników patentowych, pracowników służby więziennej i policjantów;
– menadżerów, konsultantów, pracowników działów HR, a także agentów ubezpieczeniowych;
– wszystkich chętnych i zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów, niezależnie od wykształcenia i wykonywanego zawodu;

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora (w tym również sądowego) poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności:
– umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów;
– skutecznej komunikacji i negocjacji;
– sztuki retoryki
– analizy konfliktów grupowych, również tych na arenie biznesowej i politycznej;
– pozyskanie niezbędnej wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących mediacji;

Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone metodą mieszaną: wykładowo – warsztatową. Dzięki takiej metodzie prowadzenia szkolenia, Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, gwarantującej prawidłowy przebieg mediacji, a także nabycia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia mediacji, takich jak np. umiejętność diagnozowania konfliktu, stosowanie technik mediacyjnych oraz formułowanie warunków porozumienia.

METODOLOGIA SZKOLEŃ:
Jak szkolimy? Dając uczestnikom podstawy teoretyczne, a później ćwicząc je – używamy różnorodnych metod szkoleniowych, gier, kazusów i symulacji mediacji, które nie tylko pozwalają wykorzystać uzyskaną na szkoleniu wiedzę teoretyczną, ale również ćwiczyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy mediatora

CERTYFIKACJA
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia. Certyfikat ten uprawnia do samodzielnego prowadzenia mediacji i wpisu na listę mediatora sądowego.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe oraz dostęp do stale aktualizowanej bazy wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia w mediacji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kategorie i mechanizmy implementowania mediacji;
2. Psychologiczne procesy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
3. Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów – podobieństwa i różnice;
4. Psychologia komunikacji i elementy procesu negocjacji niezbędne w prowadzeniu mediacji;
5. Postępowanie mediacyjne, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora;
6. Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne – gdzie technika spotyka się z logiką.
7. Mechanizmy radzenia sobie z trudnym klientem;
8. Podstawy prawne zawodu mediatora w Polsce.
9. Aspekty prawnoporównawcze procedury mediacyjnej w Polsce i na świecie;
10. Symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem – trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.

KOSZT:
– 1200 zł brutto
– 150 zł rabatu na osobę przy zgłoszeniach grupowych (od 3 osób wzwyż)
– 200 zł rabatu dla aplikantów i członków ELSA
– zapewniamy materiały szkoleniowe, kawę, herbatę i słodkości w czasie szkolenia
– zapewniamy także nieograniczoną czasowo możliwość kontaktowania się z trenerami po szkoleniu, aby pierwsze kroki w zawodzie mediatora były jeszcze łatwiejsze.

W JAKICH GODZINACH PROWADZIMY ZAJĘCIA:
Szkolenie odbywa się w dwa weekendy (piątek – niedziela). Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 13.00 – 19.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 9.30 – 16.30.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: znajdującego się pod powyższymi linkami kierującymi do poszczególnych edycji szkolenia
(lub)
Można przesłać zgłoszenie na adres e-mail: mediacje.gierczak@wp.pl
(lub)
Można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 691 499 250.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.