Szkolenie na mediatora rodzinnego „Mediator 1.02”

Szkolenie na mediatora sądowego "Mediator 1.01"

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Szkolenie na mediatora rodzinnego „Mediator 1.02”

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/438979413440481/

 • Data:

  2020-01-17

 • E-mail:

  mediacje.gierczak@wp.pl

 • Data zakończenia:

  2020-01-20

 • Lokalizacja:

  Poznań

opis wydarzenia:

Cele szkolenia

Szkolenie specjalistyczne jest przeznaczone zarówno dla osób po podstawowym szkoleniu dla mediatorów, jak i nieposiadających wcześniejszego przygotowania mediacyjnego. Jego podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do rozwiązywania konfliktów w środowisku rodzinnym i szkolnym.

Po zakończonym kursie uczestnik będzie w stanie zidentyfikować potrzeby skonfliktowanych stron w ww. sytuacjach problematycznych, zaprojektować możliwe dla stron rozwiązania sporu, omówić je z nimi, a także sporządzić wiążący je dokument w postaci ugody mediacyjnej.

Dla kogo jest to szkolenie?

Niniejsze szkolenie jest przeznaczone m.in. dla:
• Mediatorów, pragnących kontynuować swoją edukację;
• nauczycieli, pedagogów i wszelkich pracowników placówek edukacyjnych;
• pracowników placówek szeroko pojętej pomocy społecznej (m.in. OPS, MOPR, PCPR);
• kuratorów;
• socjologów;
• psychologów;
• sędziów, radców prawnych, adwokatów, a także aplikantów ww. zawodów;
• pracowników policji oraz służby więziennej.

Czas trwania szkolenia:
3 dni, 20 godzin zegarowych
Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli, gdzie w piątek zajęcia odbywają się w godzinach od 13 do 19, a w soboty i niedziele od 9:30 do 16:30.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki mediacji.
2. Mediacja rodzinna – co oznacza w praktyce?
3. Konflikt w rodzinie – dlaczego powstaje, jak się rozwija?
4. Rozwiązywanie sporów rodzinnych – metodologia pracy mediatora.
5. Dziecko w mediacji – potrzeba, konieczność, czy fanaberia?
6. Mediacje szkolne – jak rodzice i szkoła wspólnie tworzą przyszłość.
7. Aspekty prawne mediacji rodzinnych (z wyłączeniem mediacji rozwodowych)
a. macierzyństwo i ojcostwo – ustalanie, zaprzeczanie; uznanie ojcostwa;
b. stosunki między rodzicami, a dziećmi
c. kontakty rodzica z dzieckiem – prawo i obowiązek;
d. przysposobienie, rodzaje i konsekwencje prawne;
e. obowiązek alimentacyjny w stosunku do małoletniego dziecka;
f. opieka nad małoletnim dzieckiem
8. Sporządzanie ugód.
9. Case study.

Prowadzący:

Dorota Gierczak – cywilista, mgr. prawa, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wieloletni stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wieloletni wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy szkolący aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prowadząca wykłady dla: sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów. Prowadziła wykłady i zajęcia dla prawników zatrudnionych m.in. w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Agencji Nieruchomości Rolnych, Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia.

Mateusz Gierczak – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji, senior i trener Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. Prowadził szkolenia m.in. przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (m.in. dla pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych Negocjacje i Mediacje w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Od 2013 roku zawodowy mediator i negocjator. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy szkolący aplikantów radcowskich z zakresu mediacji i negocjacji. Założyciel Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Mediator stały na listach sądów okręgowych w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Gdańsku. Prowadzi bloga – www.mediatorpowszechny.pl, gdzie propaguje wiedzę o mediacjach i związanymi z nią wydarzeniami.

Koszt szkolenia i zgłoszenia:
700 zł brutto, zgłoszenia należy składać najpóźniej do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowo ciasteczkowe (zawsze ważny element szkolenia).

Zapewniamy również nieograniczoną czasowo możliwość kontaktowania się z kadrą szkolącą.

Certyfikacja:
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty z informacjami o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia i odwołanie szkolenia:
1. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa w ciągu 14 dni, od daty zakupu biletu na szkolenie – poza sytuacją, gdy szkolenie już się rozpoczęło.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% wartości szkolenia.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana. W pozostałych przypadkach osoba zgłoszona na szkolenie może uzyskać zwrot zaliczki, jeżeli znajdzie osobę na swoje miejsce podczas edycji szkolenia, na które został zakupiony bilet.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
5. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.

Celem zapisania się na szkolenie zapraszam uprzejmie do kontaktu pod numerem 691 499 250, tudzież pod adresem mailowym – mediacje.gierczak@wp.pl