Sportowy wymiar sprawiedliwości

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sportowy wymiar sprawiedliwości”. Wydarzenie odbędzie się 28 maja 2021 roku za pośrednictwem platformy MS Teams.
Pierwszy panel pt. „Rola pełnomocników w postępowaniach arbitrażowych i dyscyplinarnych” zapowiada się bardzo interesująco. Zostanie przeznaczony na wystąpienia ekspertów:
1. Mec. Marek Pałus (Partner w Kancelarii Radców Prawnych VESTER Babiński&Pałus spółka partnerska; arbiter Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) z siedzibą w Lozannie) – „Rola pełnomocników w postępowaniu przed CAS”.
2. R.pr. dr Piotr Łebek (Kancelaria Radców Prawnych Hryniów Łebek i Partnerzy, arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl, sędzia Sądu Polubownego przy ZPRP) – „Rola pełnomocników w postępowaniach arbitrażowych na przykładzie postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl i Sądem Polubownym przy ZPRP”.
3. R.pr. dr Jakub Kosowski (WPiA UMCS, Sędzia Dyscyplinarny PZKosz) – „Rola pełnomocników w sportowych postępowaniach dyscyplinarnych”.
Do czynnego udziału w kolejnych panelach zapraszamy studentów oraz doktorantów. Nabór abstraktów potrwa od 10 do 20 maja. Link do formularza zgłoszeniowego: https://l.facebook.com/l.php…
Zarówno czynny jak i bierny udział w Konferencji nie podlegają opłacie.