Seminarium eksperckie nt. odpowiedzialności personelu medycznego

Seminarium eksperckie nt. odpowiedzialności personelu medycznego

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego oraz Zakład Ekonomiki Zdrowia 
i Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają 
na pierwsze seminarium eksperckie „Między odpowiedzialnością prawną personelu medycznego, a bezpieczeństwem pacjenta”.

Wydarzenie odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM.

W spotkaniu udział wezmą praktycy i eksperci w swojej dziedzinie:
- Paweł Strzelec – radca prawny, nauczyciel akademicki, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.
Tytuł wystąpienia: Ryzyka prawno-finansowe w zawodach medycznych.

– Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Izba Lekarska.
Tytuł wystąpienia: Czy lekarze często popełniają przewinienia zawodowe?

Celem seminariów jest dyskusja na temat, czy obowiązujący w Polsce system prawny 
oraz praktyka funkcjonowania instytucji stanowionych prawem, tworzą system gwarantowania bezpieczeństwa pacjentowi, czy też jedyną formą takiej gwarancji jest odpowiedzialność prawna personelu medycznego.

Więcej informacji: https://zep.wum.edu.pl/node/88/


Wydarzenie na Facebooku: link https://www.facebook.com/events/390571998432461/