RODO – wdrożyłeś czy przypudrowałeś? Jak przygotować się do kontroli.

https://online.ikongres.pl/conference/akademia_lewiatana_-_rodo_-_wdrozyles_czy_przypudrowales_jak_przygotowac_sie_do_kontroli

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

Konfederacja Lewiatan wraz z ODO 24 sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie poświęcone tematyce dotyczącej ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa ew. kontroli Prezesa UODO poprzez zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy dla bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych przez przedsiębiorców. Równie istotne będzie wskazanie którą drogą należy podążać i co zweryfikować, aby kontrola stanowiła jedynie potwierdzenie, że wszystkie obowiązki wynikające z RODO są realizowane.

W trakcie szkolenia w pierwszej kolejności omówione zostaną podstawowe informacje związane z kontrolą w tym prawa kontrolowanych oraz kontrolujących jak również przebieg kontroli. Ponadto elementy które mogą podlegać kontroli zostaną przedstawione przez pryzmat działań podejmowanych w ramach funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a więc rekrutacji, zatrudnienia, działań sprzedażowych i marketingowych oraz z punktu widzenia IT.

W programie:

  • Omówienie ramowych zasad przeprowadzania kontroli, wraz ze studium przypadków
  • Omówienie praw i obowiązków kontrolowanych i kontrolujących
  • Czynności kontrolne w ramach procesu rekrutacji
  • Czynności kontrolne w ramach procesu zatrudnienia
  • Czynności kontrolne w ramach prowadzonych działań sprzedażowych i marketingowych
  • Kontrola w IT

Zapraszamy w szczególności:

  • Inspektorów ochrony danych
  • Osoby dedykowane z ramienia przedsiębiorstw do zadań związanych z ochroną danych osobowych
  • Przedstawicieli działów, przez pryzmat których tematyka ochrony danych będzie omawiana

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wydrukowane opracowanie RODO Nawigator

 

Termin i miejsce Szkolenia

Warszawa, 09 maja 2019
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
Szkolenie odbywać się będzie od godz. 9:30 do 14:30.