Right2B Forum

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy do udziału w Right2B Forum w odsłonie online!

Celem Right2B Forum jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji pomiędzy młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie. Patronem merytorycznym projektu jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

? PANEL OTWIERAJĄCY

Panel będzie poruszał tematykę równego traktowania i różnorodności w biznesie. Odbędzie się on 21 maja 2020 roku o godz. 17:00 na platformie webinariowej.

W trakcie panelu otwierającego Right2B Forum dyskutować będą:
– Beata Faracik – Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
– dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
– r.pr. Karolina Kędziora – Prezeska w Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
– Dominika Sadowska – Strefa Różnorodności

Kolejnych prelegentów przedstawimy wkrótce!

✍️ REJESTRACJA NA PANEL OTWIERAJĄCY

Zostanie otwarta w maju. Informacje pojawią się na wydarzeniu!

? SIDE EVENTS

Wydarzenia towarzyszące będą współorganizowane z m.in. Baker McKenzie Polska. Każde z webinariów będzie się skupiało na różnych aspektach różnorodności w miejscu pracy.

? Projekt realizowany jest w ramach Programu Praw Człowieka ELSA Poland, którego celem jest budowanie wśród społeczeństwa świadomości na temat przysługujących nam praw człowieka oraz ich promocja w środowisku publicznym. Tematem przewodnim Programu jest prawo do równego traktowania.

Wydarzenie realizuje następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:
8️⃣ Wzrost gospodarczy i godna praca
? Mniej nierówności
1️⃣7️⃣ Budujemy mosty na rzecz celów

Zapraszamy do udziału studentów, osoby zainteresowane prawami człowieka i biznesem!

▶️ Więcej o projekcie: https://right2b.elsa.org.pl/