Rekomendowany przebieg układu konsumenckiego

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Rekomendowany przebieg układu konsumenckiego
5 marca 2021 r.
Forma: szkolenie online na platformie MS TEAMS
Organizator: Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego; praktykszkolenia.pl

Prelegenci:

sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego,

Termin i forma szkolenia

5 marca 2021r., godz. 16.00 – 18.00 online (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

Program szkolenia:

1.Przedstawienie zmian stanu prawnego w zakresie upadłości konsumenckiej. Wprowadzenie układu konsumenckiego

2.Statystyki dotyczące układu konsumenckiego

3. Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

3.1.Jurysdykcja krajowa

3.2.Właściwy sąd (sąd właściwy dla dłużników osadzonych w zakładach karnych)

3.3.Formularz – analiza

3.4.Opłata od wniosku i zaliczka na wydatki

4.Wpływ wniosku do sądu – rejestrowanie wniosku, losowanie składu sądu, nadanie czynności w kalendarzu prowadzonym w systemie informatycznym

5.Postępowanie brakowe

5.1Praktyka sądów w zakresie postępowania brakowego (czynności sędziego, referendarza, asystenta sędziego)

6.Otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

6.1.Skład sądu

6.2.Sędzia wyznaczony czy sędzia komisarz

6.3.Rozprawa czy posiedzenie niejawne

6.4.Treść postanowienia (poszczególne punkty, uzasadnienie)

6.5.Zarządzenie wykonawcze (zawiadomienie nadzorcy, przesłanie skanu wniosku mailem?, telefon?, sms?, zarządzenie inauguracyjne)

6.6.Zażalenie (komu przysługuje, opłata, postępowanie międzyinstancyjne)

6.7.Co dalej? (nadanie czynności w kalendarzu, przedłożenie akt? komu?)

7.Czynności nadzorcy sądowego

7.1.Sporządzenie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych

7.2.Przygotowanie propozycji układowych

7.3.Prowadzenie akt przez nadzorcę sądowego

8.Zwołanie i przebieg zgromadzenia wierzycieli

9.Przyjęcie i zatwierdzenie układu

10.Wynagrodzenie nadzorcy sądowego

11.Wykonywanie układu za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu

Opłaty

Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – bezpłatnie
Dla uczestników szkolenia 17.12.2020 r./15.01.2020 r. – bezpłatnie
Dla pozostałych osób – 350,00 zł + 23% VAT = 430,50 zł brutto