Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie rekomendowanych sposobów prowadzenia postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, które zapewnią możliwość sprawnego i efektywnego przebiegu postępowania.

Szkolenie będzie miało charakter interaktywny. Zakładamy aktywny udział uczestników w dyskusji z prelegentami. Zamierzamy przedstawić kwestie praktyczne, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia postępowań upadłościowych.

Program szkolenia:

9.00 – 11.00 – Wniosek o ogłoszenie upadłości, Przebieg postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, Zmiana trybu postępowania

11.00 – 11.15 – przerwa

11.15 – 13.15 – Pierwsze czynności syndyka, Skład masy upadłości, Likwidacja masy upadłości, Procesy z udziałem syndyka, Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika

13.15 – 13.45 – przerwa

13.45 – 16.00 – Spóźnione zgłoszenia wierzytelności, Umorzenie zobowiązań, Warunkowe umorzenie zobowiązań, Plan spłaty wierzycieli

kontakt@praktykszkolenia.pl