Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym

Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/520955942021766/

 • Data:

  2019-12-05

 • E-mail:

  sknpb.wpia.umk@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Toruń

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2019-11-20

opis wydarzenia:

Studenckie Koło Naukowe Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego działające przy Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA w Toruniu zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym”, która odbędzie się 5 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji.

Konferencja ma na celu przeprowadzenie analizy prawnej ukazanego zagadnienia oraz przedstawienie jego praktycznego zastosowania w obrocie prawnym. Konferencję pragniemy skierować przede wszystkim do studentów oraz doktorantów uczelni wyższych.

Proponowane zagadnienia tematyczne:
– teoria umów, zasady wykładnia umów, historia prawa kontraktowego,
ekonomiczna analiza prawa w zakresie kontraktów profesjonalnych, umowy
w biznesie, zawarcie umowy, zmiany przedmiotowe i podmiotowe umowy,
klauzule umowne, perspektywy rozwoju prawa kontraktowego (cyfryzacja
obrotu, nowe technologie, sztuczna inteligencja)

– list intencyjny, umowa przedwstępna, umowa ramowa, umowy nazwane,
zasada swobody umów i jej wykorzystanie, umowy mieszane, umowy
nienazwane, odpowiedzialność kontaktowa, wykonanie i skutki
niewykonania umów, kary umowne, zabezpieczenie wierzytelności
przysługujących z umów

– umowy w poszczególnych sektorach biznesu: obrót handlowy (np.
sprzedaż, kontraktacja dostawa, e-commerce, umowa ubezpieczenia,
spedycji, umowa agencyjna, umowa komisu, faktoring, forfaiting,
franczyza), korzystanie z rzeczy cudzej (np. najem krótko i
długoterminowy, dzierżawa, leasing, timesharing), zarządzanie i spółki
(np. zbycie przedsiębiorstwa, joint venture, umowy offsetowe, umowy
outsourcingu, kontrakty menedżerskie), finanse i bankowość (rachunek
bankowy, kredyt, przewłaszczenie na zabezpieczenie, akredytywa,
gwarancja bankowa, umowy brokerskie, umowy maklerskie), infrastruktura
(konsorcjum, roboty budowlane, nadzór inwestorski i zastępstwo
inwestycyjne, zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne).

UDZIAŁ CZYNNY
Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 90 zł. Opłata zawiera: pakiet materiałów konferencyjnych, certyfikat uczestnictwa, poczęstunek w przerwie kawowej, obiad (istnieje możliwość zamówienia posiłku wegetariańskiego po uprzednim zaznaczeniu tej opcji w formularzu zgłoszeniowym).
Informacje dotyczące uiszczenia opłaty zostaną przesłane wraz z wynikami do osób, których abstrakty zostaną zakwalifikowane.
WAŻNE: Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. Informujemy również, że opłata nie obejmuje noclegu.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie jednocześnie: ABSTRAKTU, FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1WkGpa0PzCB21uYYjROpE8Hc61qYu8vr3ZAmf7HK9niw/edit?fbclid=IwAR1tlLWiHy6yDJ0tN_EJrapm1AXSd6Z3KUspCXNY5QSYaqMYg25y_NZ2Xxg

UCZESTNICTWO BIERNE
Nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia i jest bezpłatne.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem:
20 listopada 2019 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU
Długość tekstu powinna wynosić do 250 słów.

Istnieje możliwość wygłoszenia referatu z prezentacją multimedialną.
Długość referatu nie powinna przekraczać 10 minut.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyboru dokonuje Komisja złożona z Organizatorów Konferencji. Zgłoszenia, które nie będą spełniały powyższych wymogów, będą odrzucane.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sknpb.wpia.umk@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!