Prawo autorskie z perspektywy studenta i badacza

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Prawo autorskie z perspektywy studenta i badacza

 • Kategoria:

  Sympozjum

 • Facebook:

  https://fb.me/e/253FUzRGh

 • Data:

  2021-01-08

 • E-mail:

  sem-prawo-autorskie@gmail.com

 • Lokalizacja:

  online

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo!

Koła Naukowe Prawa Karnego i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na całodzienne webinarium poświęcone prawu autorskiemu.

1. Jaki jest charakter wydarzenia?
Dydaktyczny. Jego celem jest przekazanie odbiorcom podstawowej wiedzy o prawie autorskim, środkach ochrony praw autorskich i wieloaspektowych konsekwencjach ich naruszenia (karnych, cywilnych i dyscyplinarnych).

2. Do kogo jest skierowane wydarzenie?
– Głównie do studentów wszystkich kierunków, wydziałów i uczelni. Prawo autorskie ma zastosowanie w całym okresie studiowania (prace zaliczeniowe, prezentacje i referaty na zajęcia w oparciu o źródła, obcowanie z cudzymi opracowaniami w bibliotece, składanie pracy dyplomowej). Te obszary będą stanowić główną oś prowadzonych rozważań.
– Do pracowników naukowych. Znajomość i przestrzeganie prawa autorskiego jest warunkiem rzetelności prowadzonych badań i publikacji własnych opracowań.
– Do praktyków, których szczególnie może zainteresować 2 panel poświęcony zagadnieniom procesowym.

3. Czego się dowiesz?
Wydarzenie obejmuje 3 panele:
I – panel wstępny obejmie podstawowe informacje. Czym jest utwór, jakie istnieją rodzaje praw autorskich, jaki jest czas ich trwania? Na jakich zasadach możesz wykorzystywać cudzy utwór, szczególnie będąc studentem? Czy można kserować książki w bibliotece? Czy wykład można nagrywać? Jakie istnieją umowy dotyczące praw autorskich (np. licencje, umowy o przeniesienie praw itp.)? Czy wszystkie prawa autorskie można przenieść na inną osobę?
II – w tej części poznasz zagadnienia procesowe związane z naruszeniem prawa autorskiego. Jak możesz bronić się przed naruszeniem Twoich praw? Jakie konsekwencje Cię spotkają, gdy naruszysz prawa innych osób? Jakie problemy występują przy dochodzeniu praw na drodze sądowej?
III – panel końcowy obejmie sposoby, które wykorzystują uczelnie aby radzić sobie ze zjawiskiem plagiatu. Czym jest zjawisko ghostwriting i guestauthorship? Jak działają mechanizmy antyplagiatowe wykorzystywane do sprawdzania prac dyplomowych? Jak często plagiat jest wykrywany i od czego to zależy? Jak wygląda postępowanie przed uczelnianą komisją dyscyplinarną? Jakie sprawy najczęściej komisja rozpatruje?

4. Jak możesz uczestniczyć w wydarzeniu?
Webinarium odbędzie się na platformie MS Teams Z uwagi na ograniczoną wydolność serwerów, liczba miejsc jest limitowana. Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału na adres mailowy: sem.prawo.autorskie@gmail.com Prosimy o podanie statusu (student/pracownik itd.), ewentualnie kierunku i roku studiów. W odpowiedzi prześlemy link do spotkania i instrukcję dołączenia.

Harmonogram wydarzenia i bieżące informacje będą udostępniane w wydarzeniu na Facebooku.