Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania rynku kapitałowego

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania rynku kapitałowego

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/1098786183823558/

 • Data:

  2020-06-13

 • E-mail:

  konferencjasocietas@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Wydarzenie online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-06-09

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas” ma ogromny zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.”Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania rynku kapitałowego”. Konferencja odbędzie się 13 czerwca przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.

Rynek kapitałowy definiowany jest jako miejsce obrotu papierami wartościowymi. Jednak z problematyką funkcjonowania rynku kapitałowego wiąże się wiele problemów prawnych i finansowych, które zaczynają się już na etapie dopuszczenia ich do obrotu. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy i poglądów pomiędzy studentami, pracownikami naukowymi i praktykami zainteresowanymi tą tematyką.

Udział w konferencji, zarówno czynny jak i bierny nie wymaga uiszczenia opłaty konferencyjnej. Osoby chętne do wygłoszenia referatu prosimy o przesyłanie abstraktów na adres e-mail: konferencjasocietas@gmail.com (w tytule e-maila należy podać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/1kONy_Ph7j_eSkYgb1VIfATI531aJPPPVPehsR_eRg1E/edit
Na zgłoszenia czekamy do 9 czerwca!
Do 10 czerwca osoby zakwalifikowane do wystąpienia otrzymają wiadomość e-mail.
Czas jednego wystąpienia wynosi 10 minut. Prelegenci mogą wygłaszać swoje referaty również w parach – wówczas czas wystąpienia ulega przedłużeniu do 15 minut.

Proponowane tematy wystąpień:
– wpływ pandemii COVID-19 na rynek kapitałowy
– prawne i finansowe aspekty IPO
– nowe technologie na rynku kapitałowym
– nadzór nad rynkiem kapitałowym
– inżynieria finansowa
Podane tematy mają charakter jedynie przykładowy. Rozpatrywane będą wszystkie tematy, które pokrywają się z ogólną tematyką konferencji.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU
Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 300 słów.
Tekst powinien być zredagowany według następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– wyjustowany.
Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub w formacie PDF.
W związku z brakiem opłaty konferencyjnej, każdy uczestnik czynny będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wydruku i wysyłki certyfikatu uczestnictwa.