Prawne aspekty ochrony zdrowia

Prawne aspekty ochrony zdrowia

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Votum” działające przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz Studenckie Koło Naukowe Medycyny Humanistycznej działające przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną „Prawne aspekty ochrony zdrowia”.

TERMIN: 20 maja 2019
MIEJSCE: Aula Cytrynowa, Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (ul. B. Dybowskiego 11)

Prawne aspekty ochrony zdrowia obejmują podstawy prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia oraz istniejące rozbieżności między aktualnym stanem prawnym i praktyką- w tym kwestie bioetyczne związane m.in. z prawami pacjenta, prawami osób niepełnosprawnych, aborcją, eutanazją czy też obowiązkowym szczepieniem. Co więcej przedmiotem rozważań będzie także ochrona zdrowia psychicznego oraz struktura organizacyjna służby zdrowia.

Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów z krajowych ośrodków akademickich.

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJI
Czynny udział w konferencji jest płatny, opłata wynosi 70 zł (po otrzymaniu przez Państwa wiadomości e-mail o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji należy dokonać wpłaty na podany przez nas później numer konta bankowego).
W cenę opłaty konferencyjnej wpisane są materiały konferencyjne, certyfikat, obiad w restauracji wydziałowej i kącik kawowy.
Udział bierny jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie propozycji tematów oraz abstraktów (250- 500 słów) do 28 kwietnia 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru nadesłanych abstraktów.

Rejestracja trwa do 28 kwietnia 2019 poprzez formularz:
https://forms.gle/z7r7jzH5AgStAcKY9

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: knvotum@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!