Persuasive Legal Writing Masterclass

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Center for American Studies ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐮𝐚𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 czyli dwudniowym szkoleniu prowadzonym przez profesor prawa ze Stanów Zjednoczonych, Karen Lundquist.
Persuasive Legal Writing Masterclass pozwoli Ci opanować sztukę perswazyjnego pisania prawniczego pism procesowych (m.in. skarg, pozwów i odpowiedzi na pozew), apelacji/odwołań, wniosków i ugód.
W pierwszej kolejności zrozumiesz, jakie są cechy skutecznego pisania perswazyjnego i czym różni się ono od sprawozdawczego pisania prawniczego.
Następnie przeanalizujesz język, gramatykę i składnię zestawu rzeczywistych dokumentów prawnych dzięki czemu zrozumiesz, co sprawia, że dokument jest perswazyjny, zarówno jeśli idzie o przedstawienie faktów, jak i o zastosowanie konkretnych przepisów/orzeczeń.
Dowiesz się, jak pisać perswazyjnie przy użyciu angielskiego prawniczego w jasny, zwięzły i przejrzysty sposób w celu lepszego przekonania adresata dokumentu prawnego (sąd lub stronę przeciwną).
Wiedzę zdobywaną w toku Masterclass będziesz utrwalać biorąc udział w praktycznych ćwiczeniach, podczas których indywidualnie i w małych grupach przeanalizujesz specyficzny język wybranych pism i samodzielnie napiszesz szkice dokumentów prawnych, stosując koncepcje poznane w toku zajęć.

🗓 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Szkolenie odbędzie się w czasie rzeczywistym 21-22 czerwca (piątek i sobota) 2024 r. online na intuicyjnej platformie Zoom.
Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania prowadzącej pytań.

📌𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Ponieważ Persuasive Legal Writing Masterclass to minimum teorii, a maksimum praktyki.
👉🏻 Nauczysz się zwięźle i logicznie konstruować argumenty w języku angielskim.
👉🏻 Poznasz zaawansowane słownictwo oraz zasady składni i gramatyki, które wykorzystasz w pismach takich jak pozwy, odpowiedzi na pozew, skargi, odwołania, wnioski, ugody.
👉🏻 Nauczysz się pisać w sposób, który dokładnie odpowiada Twoim procesowym i transakcyjnym celom.
👉🏻 Poznasz praktyczne porady i strategie, jak pisać po angielsku jasno, zwięźle i „na temat”, czyli jak pokonać największą bolączkę polskich użytkowników języka angielskiego.

➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔
Dzień I. Piątek (17:00 – 20:00)
1.Introduction. Small group and large group discussion of legal writing and characteristics of good legal writing using experiences from your own native language. [Wprowadzenie. Dyskusja na temat wyznaczników efektywnego prawniczego pisania w oparciu o doświadczenia z korzystania z własnego języka].
2. The four main types of legal writing, with emphasis on the one that we will study in-depth: persuasive. [Cztery rodzaje główne pisania prawniczego, z naciskiem na pisanie perswazyjne]
3. Discussion and identification of the characteristics of persuasive legal writing in English [Dyskusja i identyfikacja wyznaczników skutecznego pisania perswazyjnego po angielsku].
4. Small and large group analysis of documents to identify the purpose of the document and whether the language undermines or supports the purpose. [Analiza wybranych dokumentów prawnych w celu identyfikacji ich celów oraz określenia jakie narzędzia sprzyjają realizacji tego celu, a które go podważają].
Dzień II. Sobota (13:00 – 17:30)
1. Small group reviewing and revising of legal documents to better accomplish the goal of these specific documents (complaints, answers, motions, appellate briefs, settlements). [Rewizja dokumentów w grupach tak, by lepiej realizowały swój cel (wnioski, pozwy i odpowiedzi na pozew, skargi, apelacje/odwołania, ugody].
2. Plain legal English: how to write in a logical and succinct manner? – with examples. [Plain legal English, czyli jak pisać logicznie i zwięźle? – z przykładami].
3. Small group discussion of language passages, vocabulary, syntax and grammar as undermining or supporting goals of specific legal documents – with large group debriefing [Praca w małych grupach polegająca na analizie konkretnych zdań, słownictwa, składni i gramatyki mająca na celu określenie czy służy ona osiągnięciu celu stawianego przez dane pismo – z omówieniem w dużej grupie].
4. Drafting of short legal documents that seek to argue in a persuasive way. [Sporządzanie krótkich pism perswazyjnych przez uczestników w maksymalnie przekonujący sposób].
5. Practicing writing in plain legal English – interactive exercises. [Ćwiczenie pisania przy użyciu plain legal English].

📕𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘 𝐃𝐎 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐈 𝐖Ł𝐀𝐒𝐍𝐄𝐉
Każdy uczestnik kursu otrzyma zestaw darmowych materiałów do samodzielnej nauki przemawiania publicznego, dostępnych również po zakończeniu kursu.

👩‍🏫𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐀
Profesor Karen Lundquist uczy pisania pisania prawniczego i języka angielskiego jako drugiego języka na University of Minnesota Law Faculty od 2011 roku. Od 2006 roku jest praktykującą adwokatką specjalizującą się w prawie pracy i prawie umów. W 2017 roku wydała w wydawnictwie West Academic Publishing własny podręcznik zatytułowany „Legal Writing and Legal Skills for LL.M. Students”.
Po ukończeniu Mount Holyoke College w 1990 roku z podwójną specjalizacją w języku włoskim i łacińskim, profesor Lundquist przeniosła się do Rzymu, gdzie do 2001 roku uczyła języka angielskiego jako obcego, pisała materiały do kursów EFL i wykonywała tłumaczenia. W 2005 roku ukończyła z wyróżnieniem William Mitchell College of Law w St. Paul, gdzie również wykładała w latach 2008-2010.
Oprócz języka włoskiego, profesor Lundquist zna język hiszpański, ponieważ uczyła się go w Guanajuato w Meksyku i odbyła staż w organizacji pozarządowej w Santiago w Chile. Jej bogate doświadczenie w nauczaniu prawniczego języka angielskiego dla obcokrajowców pozwala jej zrozumieć codzienne problemy, z jakimi borykają się osoby niebędące natywnymi użytkownikami języka angielskiego podczas pisania po angielsku.

✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane.
Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu Center for American Studies.
Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącej szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.

➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
❗Dla uczestnikóww zarejestrowanych w ramach puli nr I (czyli do 23.59 dnia 13 czerwca 2024*) koszt udziału w kursie to 399 PLN❗
Dla uczestników zarejestrowanych w ramach puli nr II (czyli do 16 czerwca 2024), koszt udziału w kursie to 499 PLN.
Link do bezpiecznych e-płatności (BLIK, Przelewy24, karta):
buy.stripe.com/00g5mS1jK79CbVCaK1

Opłatę można wnieść także przelewem na konto:
Center for American Studies
69 2530 0008 2022 1065 0250 0001
NestBank
Tytuł przelewu: Legal Writing in English Masterclass –

➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki szkolenia, pani Rity Tomala, na adres tomala@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia online!