Panele dyskusyjne – Mediacja gospodarcza w praktyce

Mediacja gospodarcza w praktyce

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Drodzy Mediatorzy, Przedsiębiorcy i Absolwenci!

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji z siedzibą w Lublinie ma zaszczyt zaprosić Państwa na cykl paneli dyskusyjnych z zakresu mediacji gospodarczych organizowanych w ramach projektu pn. „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji”.

Panele dyskusyjne będą stanowiły płaszczyznę do swobodnej dyskusji w gronie profesjonalistów na temat mediacji gospodarczych oraz do wymiany wzajemnych doświadczeń w tym zakresie. Celem paneli dyskusyjnych będzie także sformułowanie wniosków dotyczących konieczności podjęcia działań, które wspomogą rozwój instytucji mediacji w sprawach gospodarczych oraz poprawią ich funkcjonowanie w województwie lubelskim.

Podczas paneli każdy będzie mógł wziąć aktywny udział w symulacji mediacji gospodarczej!

Niniejsze panele są kierowane m. in. do:
mediatorów w sprawach gospodarczych, przedsiębiorców, absolwentów ekonomii, zarządzania i marketingu, przedsiębiorczości i pokrewnych, absolwentów studiów podyplomowych z ADR,

Każdy z paneli będzie trwał 8h szkoleniowych (1 godz. szkoleniowa – 45 min.).

Organizator zapewni uczestnikom paneli odpowiednio wyposażone sale, doświadczonych moderatorów, przerwy kawowe i obiadowe.
Udział w panelu dyskusyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Warunkiem uczestnictwa w panelu dyskusyjnym jest zatrudnienie lub zaangażowanie zawodowe w innej formie, w jednostce zlokalizowanej na obszarze objętym działalnością Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie tj. województwie lubelskim.
W przypadku Absolwentów, warunkiem uczestnictwa jest ukończenie w/w kierunków studiów lub studiów podyplomowych z zakresu ADR.
Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji paneli:
– 3 czerwca 2019 r
– 4 czerwca 2019 r.
– 6 czerwca 2019 r.
– 7 czerwca 2019 r.
Pod poniżej wskazanym adresem znajdą Państwo dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy) oraz regulamin projektu: http://www.kul.pl/art_84601.html
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne prosimy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2019 r. osobiście lub drogą pocztową na adres:
Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji ul. Chopina 29/11A, 20-26 Lublin
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji – nr tel: 81 445 30 54 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: cam@cpig.pl