OKN: Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem ,,Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym”, która odbędzie się w sobotę, 12 grudnia 2020 r. w formie zdalnej przez platformę Zoom. Konferencja będzie miała charakter prawniczy, a przewidziane są panele zarówno eksperckie, jak i studencko-doktoranckie. Językiem obrad będzie język polski.

Sejm i Senat w Polsce, Izba Gmin i Izba Lordów w Wielkiej Brytanii czy Zgromadzenie Narodowe i Senat we Francji – większość systemów demokratycznych zbudowanych jest wokół zasady dwuizbowości parlamentu. Izby te, mimo że obie zazwyczaj wyposażone w kompetencje prawotwórcze, różnią się jednak od siebie i wzajemnie na siebie oddziałują.

Jakie są podstawy aksjologiczne dwuizbowości? Jak wpływa ona na proces legislacji? W jaki sposób ciała parlamentarne powinny na siebie oddziaływać? Czy dwuizbowość sprawdza się w praktyce? Powyższe pytania otwierają drogę do rozważań poświęconych istocie bikameralizmu.
W trakcie trwania konferencji odbędą się zarówno panele z udziałem wybitnych przedstawicieli doktryny jak i panele studencko-doktoranckie. Sylwetki ekspertów, którzy będą gościć na naszej Konferencji będziemy prezentować cyklicznie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do czynnego oraz biernego udziału. Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony na wydarzeniu.

Proponowane obszary tematyczne referatów:
1. Funkcjonowanie dwuizbowości w wybranym ustroju.
2. Wpływ dwuizbowości na funkcjonowanie państwa demokratycznego.
3. Kształtowanie się systemu parlamentarnego w państwach demokratycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączeniem abstraktu. Abstrakt powinien zawierać imię, nazwisko oraz afiliację autora, a także tytuł, główne tezy wystąpienia i bibliografię. Nie powinien przekraczać 250 słów.

Zgłoszenie należy nadesłać do 22 listopada 2020 r.

Formularz można znaleźć pod adresem: https://forms.gle/mLdDes5BvLAk4STL7 .

O zakwalifikowaniu do czynnego uczestnictwa w konferencji poinformujemy mailowo do 1 grudnia 2020 r.