OKN prawo PRZYSZŁOŚCI 2.0

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  OKN prawo PRZYSZŁOŚCI 2.0

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://tiny.pl/7fl8x

 • Data:

  2020-08-30

 • E-mail:

  modneprawo@gmail.com

 • Lokalizacja:

  online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-08-23

opis wydarzenia:

Szanowni i Drodzy,
oto serdeczne zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową prawo PRZYSZŁOŚCI 2.0. Tegoroczna edycja odbędzie się ONLINE. Mamy nadzieję zobaczyć znajome Twarze i poznać nowe!

Proponowane zagadnienia TEMATyczne:
§ koronawirus, LGBT+, feminizm, ekspansja kosmiczna, eutanazja, klonowanie, patostreaming, hejt, mowa nienawiści, spam, dziedziczenie dóbr cyfrowych, wzrost zmiany branży wśród prawników, nowe specjalizacje, zmiany w dojściu do zawodu etc.

Jak zawsze pozwalamy całkowicie oddać się inwencji twórczej! Co do zasady, konferencja ma charakter interdsyplinarny, choć w szczególności zapraszamy przedstawicieli świata PRAWNICZEGO, medycznego i politechnicznego.

udział CZYNNY = prelegent
§ 15 PLN (skan certyfikatu)
§ 30 PLN (wysyłka certyfikatu)

udział BIERNY = słuchacz/dyskutant
§ 0 PLN (skan certyfikatu)
§ 15 PLN (wysyłka certyfikatu)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://forms.gle/RYhwyH1BT8QNTRc99
§ udział CZYNNY do niedzieli 23 sierpnia 23:59
§ udział BIERNY do soboty 29 sierpnia 23:59

Wymogi formalne dotyczące ABSTRAKTÓW:
§ treść nieprzekraczająca 1 str. A4
§ tekst wyjustowany
§ font (czcionka) = Times New Roman 12
§ interlinia (odstępy między wersami) = 1,5
§ format pliku = PDF
§ nazwa pliku = nazwisko + imię

FAQ
§ nie wystawiamy FV
§ opłata jest bezzwrotna
§ wyniki selekcji abstraktów zostaną opublikowane w ciągu 24 h od zamknięcia naboru
§ link do transmisji zostanie udostępniony wraz z publikacją agendy
§ akceptujemy duety/współautorstwa (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
§ czas wystąpienia wynosi 10-20 min (zależny od finalnej ilości zakwalifikowanych referatów)
§ preferujemy wystąpienia na żywo, lecz w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy odtworzenie wcześniej nagranego materiału video
§ każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie udziału (uprawniające do przeliczenia na punkty stypendialne)

Proszę nie obawiać się pytać i proponować:
§ Messenger
§ modneprawo@gmail.com