Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo do posiadania broni. Aspekty prawne, kulturowe i etyczne.

Prawo do noszenia broni

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo do posiadania broni. Aspekty prawne, kulturowe i etyczne.

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/2375056176043335/

 • Data:

  2019-12-13

 • E-mail:

  konferencjaprawodobroni@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2019-12-05

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Center for American Studies zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo do posiadania broni. Aspekty prawne, kulturowe i etyczne”, która odbędzie się 13 grudnia 2019 r.
Tematyka konferencji obejmować będzie problematykę teoretyczną i praktyczną odnoszącą się do posiadania i noszenia broni w polskiej, europejskiej oraz amerykańskiej kulturze prawnej, historyczno-społeczne uwarunkowania jej rozwoju oraz wykładnię najważniejszych założeń prawnych II Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Jest to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji prawa amerykańskiego w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.
Proponujemy następujące konteksty prezentacji:
– historyczno-społeczne uwarunkowania prawa do posiadania broni
– założenia II poprawki do Konstytucji USA
– prawo do posiadania broni oraz związane z nim kontrowersje i nadużycia
– spory doktrynalne i polityczne wokół prawa do posiadania broni
– prawo do posiadania broni a terroryzm
– zakres prawa do posiadania broni (czego dotyczy, na jakie rodzaje broni zezwala licencje, zezwolenia itp.)
– odpowiedzialność karna za ewentualne nadużycia lub nieszczęśliwe wypadki
– posiadanie broni – prawo czy przywilej?
– czy prawo do posiadania broni ma wpływ na wzrost bezpieczeństwa/przestępczości?
– prawo do posiadania broni w wybranych porządkach prawnych
– prawo do posiadania broni a prawa człowieka
Interdyscyplinarny charakter konferencji zakłada szerokie spektrum rozważań i analiz w obrębie ww. zagadnień.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe63v0iwgwScBJG8h-bkzyQ4GhA2QL1XngcYEjErI0mb-PL-g/viewform

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE
Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł
Opłata zawiera: pakiet uczestnika, obiad i przerwę kawową.
Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wraz z bibliografią na adres e-mail: konferencjaprawodobroni@gmail.com oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem: (link podamy wkrótce) do dnia 5 grudnia 2019 r.
Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów do 7.12.2019 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU
Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie (u góry strony) należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację Autora*

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: konferencjaprawodobroni@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”.