OKN „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu” organizowana przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” oraz SKN Prawa Energetycznego „on/off” działające przy Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UMK w Toruniu.

Celem wydarzenia jest stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego wśród jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej.

Nie jest obecnie jasne w jaki sposób aktualne problemy związane z oddziaływaniem na obrót gospodarczy pandemii COVID-19 mogą wpłynąć na kwestię transformacji w kierunku źródeł odnawialnych (tzw. Green Deal – Zielony Ład), która jest kluczowa zarówno dla globalnego, jak i polskiego sektora energetycznego. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że dla celu zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa energetycznego nieodzowne staje się obecnie wypracowanie interdyscyplinarnych mechanizmów, w tym zwłaszcza odpowiednich regulacji prawnych. To z kolei wymaga zintensyfikowania publicznej debaty wielu środowisk (naukowców oraz praktyków zarówno sektora państwowego, samorządowego, jak i prywatnego) nad prawnym znaczeniem Green Dealu.

Konferencja odbędzie się w formie online w dniach 9-11 czerwca 2021 r. W ciągu dwóch pierwszych dni swoje prelekcje wygłoszą eksperci zawodowo związani z dziedziną energetyki i prawa energetycznego. Ostatniego dnia będziemy mieli możliwość wysłuchania wystąpień doktorantów i studentów. Panele konferencyjne obejmują tematykę aktualnych wyzwań prawa energetycznego w prawie międzynarodowym oraz polskim, a także znaczenia poszczególnych postaci technologii odnawialnych źródeł energii.