OKN: Prawne, społeczne i historyczne aspekty handlu ludźmi

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wolni-Niewolni: prawne, społeczne i historyczne aspekty handlu ludźmi”, która odbędzie się 8 marca 2019 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Konferencja organizowana jest w ramach Wolni-Niewolni – kampania przeciwko handlowi ludźmi w Afryce

Handel ludźmi jest trzecim co do wielkości procederem przestępczym na całym świecie, a według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych ponad 40 milionów ludzi staje się ofiarami niewoli.

Celem konferencji jest dokonanie analizy problemu niewolnictwa na gruncie prawnym, społecznym oraz historycznym. Do udziału zapraszamy studentów oraz doktorantów, którzy w swoich badaniach podejmują problematykę handlu ludźmi.

Zachęcamy do wysuwania własnych propozycji, wniosków, stawiania pytań i szukania rozwiązań, które sprowokują do ciekawej dyskusji.

Abstrakty można przesyłać do 22 lutego 2019 roku.

Przewidywana długość wystąpienia to 15 minut. Abstrakt powinien liczyć do 2000 znaków ze spacjami.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Pokrywa ona koszty organizacji konferencji i materiałów konferencyjnych dla uczestników. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/lO2xCZr6y0K5Kd733

Osoby zainteresowane biernym, certyfikowanym udziałem prosimy o rejestrację pod adresem poniżej.
https://goo.gl/forms/mKP5c5lSESavJzyO2