OKN Prawa Handlowego: Nowe prawo holdingowe i jego rola wobec wyzwań współczesnej gospodarki

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  OKN Prawa Handlowego: Nowe prawo holdingowe i jego rola wobec wyzwań współczesnej gospodarki

 • Strona wydarzenia:

  https://fb.me/e/1ZBTs8RgN

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://fb.me/e/1ZBTs8RgN

 • Data:

  2022-06-24

 • E-mail:

  konferencje.pawelczyk@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Katowice

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2022-06-02

opis wydarzenia:

📆 Termin wydarzenia: 24.06.2022 r.
⏰ Godzina rozpoczęcia: 10:00
💻 Forma wydarzenia: Hybrydowo
✅ Rodzaj konferencji: Ekspercka
📍 Miejsce wydarzenia:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11B, Katowice
Aula nr 7

🔗 Link do formularza: https://forms.gle/uBipbhYnyCvoiBZp9

📌 Uchwalona nowelizacja Kodeksu spółek handlowych zacznie obowiązywać w październiku 2022 r. Stanowi ona najobszerniejszą zmianę K.s.h. dokonaną w ciągu 20 lat obowiązywania ustawy.

🖇️ Do obecnej treści Kodeksu spółek handlowych wielokrotnie zgłaszano postulaty dokładniejszego uregulowanie funkcjonowania grup spółek. Wskazywano, że przepisy powinny odzwierciedlać to, że holdingi są często traktowane z perspektywy biznesowej jako jeden organizm gospodarczy. Nowe przepisy mają mieć na celu uregulowanie relacji prawno-prywatnych pomiędzy spółką dominującą oraz spółkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz rozszerzenie uprawnień i usprawnienie działania rady nadzorczej.

➡️ Nowelizacja zmierza do uporządkowania struktur właścicielskich w grupach spółek i doprecyzowania zasad ich działania. Przy okazji wprowadzenia prawa holdingowego projektodawca wyposaża również rady nadzorcze w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także proponuje wyeliminowanie niektórych wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny. Zmiany mają również na celu polaryzację rynku. W nowelizacji widzimy mechanizmy, które mogą ułatwić wiele procesów, które zachodzą już dzisiaj w praktyce działania grup kapitałowych, a za którymi nie nadążało do tej pory prawo.

🖇️ Efektem planowanych zmian ma być wzmocnienie nadzoru właścicieli oraz rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, a także usprawnienie zarządzania grupami spółek. Po wejściu ustawy w życie spółka będzie mogła kierować się nie tylko swoim interesem, ale także interesem grupy, co w naszej ocenie odpowiada wielu strukturom spółek obecnie działającym na rynku.

💡 Celem wydarzenia jest przybliżenie i objaśnienie zagadnień zawartych w nowelizacji, zwłaszcza z zakresu odpowiedzialności organów zarządu spółek, zmian dotyczących grup spółek oraz nowych regulacji tzw. prawa holdingowego 2022. Zależy nam na przekazaniu zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej oraz promocji tej niezwykle rozległej i wszechstronnej dziedziny prawa.

✅ Zagadnienia przedstawione zostaną przez zebraną grupę ekspertów z dziedziny nauki oraz biznesu.