Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Izolacja osób z zaburzeniami”

Izolacja osób z zaburzeniami

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Instytut Prawa Karnego WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Izolacja osób z zaburzeniami”. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 13 maja w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Celem konferencji będzie próba stworzenia płaszczyzny do dyskusji, wymiany badań oraz poglądów dot. zagadnienia izolacji osób z zaburzeniami. Każdy z paneli dyskusyjnych będzie prowadzony przez ekspertów z danej dziedziny.

Proponowane obszary tematyczne referatów:
1. izolacja osób z zaburzeniami w zakładach karnych;
2. izolacja osób z zaburzeniami w zakładach psychiatrycznych;
3. izolacja osób z zaburzeniami w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączeniem abstraktu. Abstrakt powinien zawierać tytuł i główne tezy wystąpienia oraz nie powinien przekraczać 1800 znaków (ze spacjami).

Uczestnictwo czynne i bierne jest bezpłatne. Osoby wygłaszające referat otrzymają certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

Abstrakty prosimy przesyłać do 14 kwietnia bieżącego roku. Wyniki naboru zostaną opublikowane na początku maja 2019 r.

Zgłoszenia:
https://goo.gl/forms/xJ1dyX29r9Y7Udbf1