OKN „Gasnące Imperium. Historia Wielkiej Brytanii w XX wieku w ujęciu prawnym, społecznym i ekonomicznym”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  OKN „Gasnące Imperium. Historia Wielkiej Brytanii w XX wieku w ujęciu prawnym, społecznym i ekonomicznym”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/2658149664284479/

 • Data:

  2020-09-26

 • E-mail:

  prawobrytyjskie.uam@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-09-15

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
w imieniu Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Gasnące Imperium. Historia Wielkiej Brytanii w XX wieku w ujęciu prawnym, społecznym i ekonomicznym”.
Imperium Brytyjskie u szczytu swojej potęgi było często określane jako „imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce”, gdyż dzięki jego rozległości zawsze istniało takie terytorium do niego należące, gdzie trwał dzień. Ekspansja polityczna, kulturowa i ekonomiczna Wielkiej Brytanii, począwszy od wieku XVIII, odegrała w historii świata niezwykle ważną rolę. W wieku XX, po obu wojnach światowych, na skutek wielu zdarzeń o charakterze prawnym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, Imperium Brytyjskie zaczęło chylić się ku upadkowi.
Celem planowej konferencji jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii Wielkiej Brytanii w wieku XX na różnych płaszczyznach, począwszy od historycznej, przez prawną i ekonomiczną, po tę społeczną.
Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów oraz doktorantów, a także praktyków, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu tematycznego, który obejmuje konferencja. Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny wyznaczony przez tytuł konferencji pozwoli Państwu na wybór wielu ciekawych tematów.
Konferencja odbędzie się 26 września 2020 roku roku na platformie Microsoft Teams.
Opłata za uczestnictwo czynne wynosi 25 zł. Po zakończeniu Konferencji zaświadczenia uczestnictwa czynnego zostaną wysłane do prelegentów niezwłocznie drogą pocztową.
Chęć uczestnictwa czynnego prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety zawartej w poniższym linku oraz o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres mailowy Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego prawobrytyjskie.uam@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1m3sZNAjxKi2U866tDR15a5HeBar_widAO217wyAkWEM/edit ankieta uczestnictwa czynnego
Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Chęć uczestnictwa biernego prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety zawartej w linku poniżej.
W przypadku chęci otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo bierne opłata za jego wydanie wynosi 25 zł.
https://docs.google.com/forms/d/1gLW7XdKAUXavw-d65L4cpcseuzeCns26qBa0lh5EkSo/edit -ankieta uczestnictwa biernego
Proponowane tematy wystąpień:
– Ewolucja Izby Lordów w XX wieku.
– Wielka Brytania w obliczu obu wojen światowych.
– Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w wieku XX.
– Zmiany w prawie brytyjskim po II wojnie światowej.
– Wielka Brytania a Unia Europejska.
– Rozpad brytyjskiego imperium kolonialnego.
– Winston Churchill. Polityczny życiorys.
– Labour Party. Droga do władzy.
– Polityka zagraniczna i wewnętrzna rządów Margaret Thatcher.
– Geneza i ewolucja polityki społecznej Wielkiej Brytanii.
– Federacja Imperialna. Koncepcje a rzeczywistość.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wymogi dotyczące abstraktu:
– do 250 słów (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim.
– Format: Microsoft Word
– Prosimy, aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko
– w samym abstrakcie należy podać nazwę reprezentowanej uczelni oraz stopień naukowy
Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 15 minut.
Termin nadsyłania abstraktów mija 15 września
Planowane ogłoszenie wyniku naborów abstraktów nastąpi 20 września.
Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: prawobrytyjskie.uam@gmail.com.
Organizatorzy