Ogólnopolska Konferencja Prawnicza „Dziecko w procedurach prawnych”

Konferencja Naukowa

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Prawnicza „Dziecko w procedurach prawnych”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/827355621000347/?active_tab=about

 • Data:

  2019-11-25

 • E-mail:

  knpkp.wpia.uksw@gmail.com

 • Lokalizacja:

  UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa, budynek 21

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2019-11-12

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego mamy zaszczyt i przyjemności zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Dziecko w procedurach prawnych”, która odbędzie się 25 listopada 2019 roku w sali 327, bud 21 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dziecko w toku procesu może pojawić się w różnych rolach – pokrzywdzonego, sprawcy, świadka czy uczestnika postępowania. Nie wyczerpuje to sytuacji, kiedy dziecko może uczestniczyć w postępowaniu. Ustawodawca zauważył, że ze względu na specyficzne uwarunkowania, należy zmodyfikować procedury do potrzeb dzieci, tak by spotkanie z wymiarem sprawiedliwości wiązało się z jak najmniejszym kosztem. W procedurze karnej mamy do czynienia z przyjaznym trybem przesłuchania, natomiast w cywilnej z wysłuchaniem dziecka poza sala sądową. Prawo administracyjne również nie wyklucza uczestnictwa dziecka w procedurze. Często to głos dziecka jest niezwykle istotny i decydujący dla rozstrzygnięcia, dlatego jego udział ma zasadnicze znaczenie dla poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Celem konferencji jest przedstawienie roli dziecka w procedurach oraz ujawnienie szans i zagrożeń związanych z jego uczestnictwem w postępowaniu. Ważnym aspektem jest również sformułowanie wniosków de lege ferenda.

Przewidujemy możliwość wygłoszenia referatu we współautorstwie. Konieczny jest osobisty udział w konferencji.

Abstrakty należy przesyłać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy do dnia 12 listopada 2019 roku:
https://forms.gle/zYAU6HXEZkJF2dUQ8

Ogłoszenie wyników nastąpi 13 listopada 2019 roku poprzez publikację listy osób zakwalifikowanych na stronie wydarzenia.

Wszelkie aktualności publikujemy na stronie wydarzenia na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy!