Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych. Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych. Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://fb.me/e/3TyWPztoR

 • Data:

  2021-08-21

 • E-mail:

  cfaspoland@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2021-08-11

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo!

Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Nauk Penalnych pt. „Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne”.

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 21 sierpnia 2021 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 22 sierpnia 2021).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem Kongresu jest dyskusja na temat problematyki przestępstwa i kary.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
– Dogmatyka prawa karnego
– Osiągnięcia kryminologii, kryminalistyki i wiktymologii
– Problemy nauk penalnych w Polsce, Europie i na świecie
– Zasadność i aktualność systemów kar w polskim i europejskich porządkach prawnych
– Czy możliwe jest przywrócenie kary śmierci w Polsce?
– Formy popełnienia przestępstwa
– Medycyna, psychiatria i psychologia sądowa wobec problematyki przestępstwa i kary

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/dLikZpVHmay3k37GA
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 11 sierpnia 2021 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 12 sierpnia 2021 r.

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/nU85nbTexy6d9GCk9
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 14 sierpnia 2021 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2021 r.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 119 zł – certyfikat w wersji papierowej
• 99 zł – certyfikat w wersji cyfrowej

UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – „Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych. Przestępstwo i kara”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa są standardowo wysłane pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji – ze względu na nadchodzące terminy wniosków stypendialnych certyfikaty wyślemy je jednak zaraz po zakończeniu konferencji (nadto każdy z uczestników – także ci, którzy wybrali certyfikaty papierowe – otrzyma certyfikat w formie PDF do samodzielnego wydruku)
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies. Do zobaczenia na konferencji!