Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Umowy w obrocie gospodarczym

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Novum Organum zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Umowy w obrocie gospodarczym” która odbędzie się dnia 4 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Google Meet.
Pragniemy, aby w ramach konferencji pochylić się nie tylko nad zagadnieniami prawnymi, lecz także nad kwestiami historycznymi, społecznymi, kulturowymi, politycznymi, ekonomicznymi etc., aby maksymalnie oddać złożoność problematyki. Celem planowej konferencji jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy z wybranej dziedziny oraz merytoryczna dyskusja.
Nasze zaproszenie do wygłoszenia prelekcji i uczestnictwa biernego kierujemy do doktorantów i studentów ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji.
Abstrakt powinien zawierać 150-250 słów i w sposób rzeczowy streścić obszar zagadnień, które mają zostać przedstawione w toku referatu. Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o wypełnienie poniższego formularza do dnia 3 sierpnia 2023 roku do godziny 10:00 :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSduK9oeivL3UR…/viewform
Po wysłaniu abstraktu, uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji komitetu organizacyjnego w ciągu 48 godzin.
Harmonogram konferencji opublikowany zostanie dnia 3 sierpnia o godzinie 12:00
Czas prezentacji powinien wynosić 10 minut.
Opłata za elektroniczny certyfikat uczestnictwa czynnego wynosi :
– 40 zł – Skan zaświadczenia
– 50 zł – Oryginał zaświadczenia wysłany pocztą
– 60 zł – Oryginał zaświadczenia wysłany za pomocą automatu Paczkomat ®
– Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Opłata za potwierdzenie uczestnictwa biernego w formie certyfikatu wynosi 10zł. W celu otrzymania certyfikatu uczestnictwa biernego prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd1cDmoXYfmXT…/viewform
– Link do konferencji zostanie udostępniony na stronie organizacji w serwisie Facebook w dniu konferencji:
– Abstrakt powinien zawierać 150-250 słów i w sposób rzeczowy streścić obszar zagadnień, które mają zostać przedstawione w toku referatu