Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoda niejedno ma oblicze – odpowiedzialność odszkodowawcza w polskim prawie cywilnym”

OKN - Odpowiedzialność odszkodowawcza w polskim prawie cywilnym

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoda niejedno ma oblicze – odpowiedzialność odszkodowawcza w polskim prawie cywilnym”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/2366507583586777/

 • Data:

  2019-05-11

 • E-mail:

  konferencja.ususiuris@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Szkoda niejedno ma oblicze – odpowiedzialność odszkodowawcza w polskim prawie cywilnym”.

Szkoda i odpowiedzialność za jej wyrządzenie stanowią jedne z podstawowych zagadnień polskiego prawa cywilnego. Między szkodą a zdarzeniem ją powodującym musi istnieć związek przyczynowy, związek prawnie relewantny. Ich źródłem może być zarówno niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania albo czyn zabroniony, innymi słowy delikt. Doniosłość szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej przejawia się głównie w obowiązku jej naprawienia. W czasie Konferencji podkreślić chcemy znaczenie tej tematyki zarówno dla prawa cywilnego jak i innych dziedzin prawa, zachęcając jednocześnie do dyskusji prawnoporównawczej i badania zmian przedmiotowych kategorii w toku rozwoju polskiej nauki prawa.

Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów kierunków prawniczych, jak również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką dóbr osobistych. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego w ogóle.

Konferencja odbędzie się: 11 maja 2019 roku w auli prof. Radwańskiego w Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Uczestnictwo czynne – 70 złotych. W ramach opłaty uczestnik czynny otrzyma certyfikat udziału czynnego w konferencji wraz z tytułem wygłoszonego referatu, pakiet uczestnika, a także zaproszenie do udziału w przerwach kawowych z ciastkami i przekąskami. W przypadku rezygnacji opłata nie będzie zwracana.

Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Uczestnik bierny otrzyma certyfikat uczestnictwa biernego w konferencji. W przypadku chęci otrzymania certyfikatu za uczestnictwo bierne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1IZZLpsgaeeKkFOIDvWJA_gryTby_DNwrm2aaplRKwVU/edit?fbclid=IwAR3EkWVEt1P6RaaJl8VpulrdkSMNafex1OQ39RjujBF7BWFCnDwy1PGTW-w
Tylko osoby prawidłowo zgłoszone otrzymają certyfikat biernego uczestnictwa.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres e-mail: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1hph4UJf0kvdGUcUyMXbAovDDwZUCwRZ6_t8OW0Mwar4/edit?fbclid=IwAR1J4vx0LGovKEyi8RIhBVYOT8y6akv4WVeLTK4AxCHDEKjIrmMuQwdW5ms do 21 kwietnia 2019 r.

Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. Prosimy także aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko.

Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

Ogłoszenie zakwalifikowanych abstraktów nastąpi najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2019 r.

Po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów będziemy czekać na wpłaty od uczestników czynnych – numer rachunku bankowego i termin dokonywania przelewów podamy później.

Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: konferencja.ususiuris@gmail.com lub usus@amu.edu.pl .

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Organizatorzy.