Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola zawodów prawniczych w medycynie.”.

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola zawodów prawniczych w medycynie.”.

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/2377566769162928/

 • Data:

  2020-01-24

 • E-mail:

  samorzad.umcs.wpia@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Lublin

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-01-02

opis wydarzenia:

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rola zawodów prawniczych w medycynie”, która odbędzie się w piątek dnia 24 stycznia 2020 r., w sali 110 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem konferencji jest poruszenie problematyki dotyczącej powiązań i oddziaływań pomiędzy prawem a medycyną. Będzie ona próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie jaką rolę pełnią osoby uprawiające zawody prawnicze we współczesnej medycynie. Czy prawnika i lekarza łączy jedynie fakt, że oba te zawody posiadają własne kodeksy etyki, a może są jeszcze inne kwestie, które przemawiają za tezą, iż istnieją punkty wspólne między tymi profesjami.

Konferencja jest kierowana do studentów oraz doktorantów, pochodzących z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich oraz innych osób – zainteresowanych tematyką prawa medycznego oraz dziedzin pokrewnych. Abstrakty można nadsyłać do dnia 23 grudnia 2019 r. z wykorzystaniem formularza google (https://forms.gle/JFCSfEnvdJBsYN8E6). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru wyłącznie tych zgłoszeń, które najpełniej realizują założony cel Konferencji.
Opłatę rejestracyjną w kwocie 30 zł należy uiścić podczas rejestracji w dniu Konferencji i dotyczy ona zgłoszonych uczestników czynnych.

Gorąco zachęcamy do czynnego i biernego uczestnictwa w wydarzeniu!