Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pandemia COVID-19. Aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne i prawne”

konferencje prawnicze

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pandemia COVID-19. Aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne i prawne”

 • Strona wydarzenia:

  http://cfaspoland.org/

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/350530956028412/

 • Data:

  2020-12-12

 • E-mail:

  the.american.law.society@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-12-06

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Center For American Studies we współpracy z KN Prawa Amerykańskiego The American Law Society działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pandemia COVID-19. Aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne i prawne”.
Konferencja odbędzie się w sobotę 12 grudnia 2020 w godzinach 9.00-19.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 13 grudnia 2020).
Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest dyskusja wykorzystująca wiedzę prawniczą, socjologiczną, ekonomiczną, filozoficzną oraz politologiczną na temat problemów współczesnego świata związanych z pandemią COVID-19.
Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane wskazanymi dziedzinami nauki osoby.
Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• wpływ pandemii COVID-19 na gospodarki poszczególnych państw oraz regionów;
• pandemia a wybrane problemy społeczne (pogorszenie jakości edukacji, obniżony dostęp do opieki medycznej, itd.);
• pandemia a problemy związane ze służbą zdrowia w wybranych państwach;
• sposoby przeciwdziałania pandemii w politykach wybranych państw;
• pandemia a postulaty anty-globalizmu;
• pandemia a nowe regulacje prawne;
• pandemia a populizm i fake news.
Wyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący omawiane rozmaite dziedziny nauki. Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE

UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/yd4DBRqunhpcvUSz6
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 2 grudnia 2020 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 8 grudnia 2020 r.
Wymogi formalne dotyczące abstraktów:
• Długość tekstu: 200–300 słów;
• Font (czcionka): Times New Roman 12;
• Interlinia: 1,5;
• Tekst wyjustowany;
• Format pliku: PDF;
• Nazwa pliku: Nazwisko + Imię np. Kowalski Michał.pdf;
• W abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) autora / autorów (na górze strony);
• Abstrakt należy także wkleić jako tekst do formularza zgłoszniowego.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Jednocześnie informujemy, że abstrakty niespełniające ww. wymogów zostaną we wstępnej selekcji odrzucone. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 6 grudnia 2020 r.

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/owCaSrbxc3wkBWaY9
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 2 grudnia 2020 r. (termin ten nie zostanie przedłużony). Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Tylko i wyłącznie w przypadku chęci uzyskania certyfikatu: uiszczenie opłaty na numer rachunku bankowego, który zostanie podany certyfikowanym uczestnikom biernym w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 8 grudnia 2020 r.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
• 119 zł – wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej (wydruk papierowego certyfikatu opatrzonego podpisem elektronicznym członka zarządu stowarzyszenia) na wskazany przez prelegenta adres korespondencyjny;
• 99 zł – wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez prelegenta adres mailowy;
• 59 zł – wysyłka certyfikatu uczestnictwa biernego w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez certyfikowanego uczestnika biernego adres mailowy.
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – .”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski);
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Podczas wystąpienia koniecznym jest używanie zarówno mikrofonu, jak i kamery internetowej (przekaz audio-video). Niezachowanie tego wymogu będzie skutkowało niemożliwością otrzymania przez uczestnika certyfikatu.
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Stowarzyszenia Center For American Studies. Do zobaczenia na konferencji!