Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Na straży porządku i sprawiedliwości. Prawo karne w Wielkiej Brytanii”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Na straży porządku i sprawiedliwości. Prawo karne w Wielkiej Brytanii”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/983305302152910

 • Data:

  2021-01-16

 • E-mail:

  prawobrytyjskie.uam@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Microsoft Teams

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2021-01-05

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
w imieniu Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Na straży porządku i sprawiedliwości. Prawo karne w Wielkiej Brytanii”.
Prawo karne ma na celu stanie na straży porządku i sprawiedliwości państwa, poprzez ochronę jego obywateli przed czynami stypizowanymi w ustawie jako przestępstwa oraz stosowanie sankcji wobec sprawców. Pozwala ono utrzymywać porządek społeczny, będący jednym z gwarantów stabilności państwa. Rola prawa karnego zmieniała się stale na przestrzeni dziejów, akcentując w kolejnych wiekach, coraz to inne jego funkcje. Od tych, których zadaniem było przede wszystkim, jak najokrutniejsze ukaranie sprawców przestępstw uważanych za szczególnie szkodliwe, a zarazem wygenerowanie ogólnospołecznego ostracyzmu, po te akcentujące rolę prawo karnego, jako mechanizmu sprawiedliwości, ochrony i regulacji.
Jednym z państw na podstawie, którego można zobrazować zachodzące na przestrzeni dziejów zmiany w prawie karnym jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wielka Brytania działając w systemie common law szczyci się niezwykle bogatą historią rozwoju prawa karnego, zachodzącą na wielu płaszczyznach. Do dnia dzisiejszego Anglia i Walia, w przeciwieństwie do większości krajów, nie posiadają kodeksu karnego. Obowiązujące prawo karne zawarte jest w różnych ustawach, takich jak ustawa kradzieży z 1968 r. (Theft Act 1968), czy ustawa o bezprawnym zniszczeniu albo uszkodzeniu cudzej własności z 1971 r. (Criminal Damage Act 1971) obejmująca większość przestępstw przeciwko mieniu. Do dziś istnieje także zbiór czynów zabronionych należący do grupy przestępstw precedensowych, co należy uznać za ewenement w odniesieniu do pozostałych państw Kontynentu.
Niedawne opuszczenie struktur Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej również stwarza doskonałe pole do dyskusji na temat ewentualnych skutków tego procesu w prawie karnym, np. w kwestii współpracy organów ścigania, mające bezpośrednie przełożenie na stosowanie prawa karnego w Polsce.
Celem planowej konferencji jest poszerzenie wiedzy z zakresu brytyjskie prawa karnego w ujęciu prawny, społecznym, ekonomicznym i praktycznym. Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów, doktorantów, a także praktyków, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji. Liczymy na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu tematycznego, który obejmuje konferencja.
Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny wyznaczony przez tytuł konferencji pozwoli Państwu na wybór wielu ciekawych tematów.
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniu 16 stycznia 2021 roku na platformie Microsoft Teams. W Konferencji w charakterze ekspertów wezmą udział także wybitni praktycy i teoretycy prawa karnego. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Konferencja odbędzie się w przeciągu dwóch dni. Opłata za uczestnictwo czynne wynosi 25 zł. Po zakończeniu Konferencji zaświadczenia uczestnictwa czynnego wraz z innymi dokumentami zostaną wysłane do prelegentów niezwłocznie drogą pocztową.
Chęć uczestnictwa czynnego prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety zawartej w poniższym linku oraz o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres mailowy Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego prawobrytyjskie.uam+czynne@gmail.com. W tytule maila prosimy o wpisanie: OKN Prawo karne.
https://docs.google.com/…/1IR2vLSVkY0SW5y8eZLkiglmHzL8h…
Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Chęć uczestnictwa biernego prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety zawartej w linku poniżej.
W przypadku chęci otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo bierne opłata za jego wydanie wynosi 25 zł.
https://docs.google.com/…/1ag…
Proponowane tematy wystąpień:
– Rozwój prawa karnego na Wyspach Brytyjskich na przestrzeni dziejów.
– Brytyjskie zdobycze z dziedziny kryminalistyki i kryminologii.
– Brytyjski kodeks karny. Próby kodyfikacyjne.
– Ustawy karne na Wyspach Brytyjskich.
– Przestępstwa precedensowe. Rozważania problemowe.
– Brytyjskie sądownictwo karne. Teoria i praktyka.
– Ława przysięgłych w brytyjskim procesie karnym. Rozwój i znaczenie.
– Stosowanie kar w Wielkiej Brytanii.
– Wpływ Brexitu na prawo karne w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
– Areszt domowy. Skuteczność środka zapobiegawczego.
– Edward Coke oraz jego wpływ na rozwój angielskiego prawa karnego.
– Prokuratura na Wyspach Brytyjskich. Metody działania.
– zaliczanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu domowego w systemie dozoru elektronicznego stosowanego w UK w zw. z ENA z Polski, na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej już w Polsce.
– Najsłynniejsze zbrodnie na Wyspach Brytyjskich na przestrzeni dziejów.
– Rozwój wiktymologii na Wyspach Brytyjskich.
– Brytyjskie prawo karne w ujęciu psychologicznym.
– Psychologia sądowa w Wielkiej Brytanii. Doktryna i konteksty.
– Historia stosowania kar cielesnych w średniowiecznej Anglii.
– Locke, Hobbes, Bentham. Różnice w pojęciu funkcji kary.
– Bentham. Wielki reformator prawa karnego i więziennictwa.
Wymogi dotyczące abstraktu:
– do 250 słów (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim.
– Format: Microsoft Word
– Prosimy, aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko
– w samym abstrakcie należy podać nazwę reprezentowanej uczelni oraz stopień naukowy
Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 15 minut.
Termin nadsyłania abstraktów mija 5 stycznia 2021 roku.
Planowane ogłoszenie wyniku naborów abstraktów nastąpi 10 stycznia 2021 roku.
Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: prawobrytyjskie.uam@gmail.com.
Organizatorzy