Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/976925256498834

 • Data:

  2021-12-09

 • E-mail:

  knpkik@uwb.edu.pl.

 • Lokalizacja:

  online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2021-11-23

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii wraz z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”. Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. w formie zdalnej (wideokonferencja), za pośrednictwem odpowiedniego komunikatora.

Konferencja poświęcona jest problematyce przestępczości i prawa karnego. W związku z tym, zapraszamy do przesyłania propozycji referatów dotyczących różnych rodzajów przestępczości w innych krajach Europy. Zachęcamy do wygłaszania prelekcji nawiązujących do zestawienia danych z kilku państw, ich porównania i analizy. Zapraszamy również do wygłaszania rozważań na temat prawa karnego w ujęciu komparatystycznym.

Konferencja adresowana jest zarówno do studentów (kierunków studiów takich jak m.in.: prawo, administracja, kryminologia, socjologia, stosunki międzynarodowe) oraz doktorantów, jak i przedstawicieli nauki oraz praktyki, ponieważ̇ przewidziane zostały także panele eksperckie.

Oczekiwany czas wystąpienia to 15 minut (prosimy o zachowanie dyscypliny czasowej). Uczestnictwo czynne w konferencji jest bezpłatne.

Bezpłatne uczestnictwo bierne przewidziane jest tylko dla ograniczonej liczby osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowanie udziałem czynnym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz stworzenie krótkiego abstraktu swojego wystąpienia (do 2 000 znaków ze spacjami).

Możliwość nadsyłania zgłoszeń do 23 listopada 2021 r.

Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział.
Certyfikaty zostaną wystawione w formie elektronicznej oraz przesłane na wskazany adres e-mail w formularzu, do 7 dni od zakończenia konferencji.

Link do rejestracji – udział czynny:
https://forms.gle/3pzFj4eoWjm3AF4fA

Link do rejestracji – udział bierny:
https://forms.gle/5D7trScjyDg4S9xp9

PUBLIKACJA REFERATÓW W BIULETYNIE KRYMINOLOGICZNYM

W związku z objęciem patronatem honorowym przez Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii naszej konferencji, mamy możliwość opublikowania najlepszych, wygłoszonych podczas obrad referatów w Biuletynie Kryminologicznym.

Zapraszamy do zgłaszania referatów (czynny udział) i propozycji artykułów celem publikacji w Biuletynie Kryminologicznym. Osoby zainteresowane zachęcamy do odznaczenia w formularzu rejestracyjnym czynnego uczestnictwa chęci publikacji referatu przez Biuletyn Kryminologiczny. Decyzje Komitetu Naukowego, co do rekomendowanych referatów, które miałyby być opublikowane w Biuletynie Kryminologicznym zostaną przekazane Państwu po grudniowych obradach.

Od 26-go numeru Biuletyn Kryminologiczny składa się z dwóch podstawowych działów. Pierwszy z nich, to artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii. Drugi zaś, to informacje naukowe, na które składają się sprawozdania z kryminologicznych konferencji naukowych; informacje o aktualnie prowadzonych badaniach kryminologicznych oraz informacje o najnowszych publikacjach z zakresu kryminologii i recenzje książek o tematyce kryminologicznej.

Harmonogram:
• 23 listopada 2021 r. – ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń udziału w konferencji,
• 25 listopada 2021 r. – ogłoszenie referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia
podczas konferencji,
• 2 grudnia 2021 r. – opublikowanie harmonogramu konferencji.

Komitet naukowy:
prof. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski
prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: knpkik@uwb.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji!

Komitet organizacyjny:
Zarząd Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii: Martyna Zajkowska, Gabriela Derehajło, Gabriela Ożlańska i Kacper Dziekoński wraz z opiekunem – dr Emilią Jurgielewicz- Delegacz