Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Proces karny na przestrzeni lat”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Proces karny na przestrzeni lat"

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Proces karny na przestrzeni lat”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/310389393169016/

 • Data:

  2019-05-08

 • E-mail:

  justynajarocka96@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Białystok

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, że Studenckie Koło Nauk Penalnych działające przy Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckie Koło Historii Prawa działające przy Katedrze Filozofii i Historii Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wspólnie podjęły inicjatywę organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej Proces karny na przestrzeni lat — przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Konferencja ta odbędzie się dnia 8 maja 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki wieloletniej ewolucji regulacji prawnej procesu karnego, jego współczesnego kształtu oraz możliwych zmian na przyszłość. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących problematyki rozwoju procesu karnego.

WAŻNE INFORMACJE:

1. CZAS I MIEJSCE: 8 maj 2019 r., Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

2. UDZIAŁ CZYNNY:
Osoby zainteresowane udziałem czynnym są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podania abstraktu (max. 250 słów) do dnia 19 kwietnia 2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym zostaną poinformowane przez komitet organizacyjny drogą mailową o zakwalifikowaniu się abstraktów do dnia 21 kwietnia 2019 r.

Przewidywany czas wygłoszenia referatu na panelu eksperckim wynosi 15 minut, na panelu doktoranckim i studenckim 10 minut.

Udział czynny w panelu eksperckim jest bezpłatny.

Udział czynny w panelu doktoranckim i studenckim podlega opłacie konferencyjnej 30 zł. Na opłatę składają się: przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa oraz materiały konferencyjne.

3. UDZIAŁ BIERNY:
Osoby zainteresowane udziałem biernym są proszone o zgłoszenie się w dniu konferencji do rejestracji w celu odebrania certyfikatu.

4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6db6woeOgaWSHSmQNB7yQ3S0o3xSdCP20zZ-YqsNT1XdwCg/viewform

5. OPŁATA KONFERENCYJNA:
Opłatę należy uiścić po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi co do zakwalifikowania się jako uczestnik czynny konferencji od 21 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r.

Płatności za uczestnictwo w konferencji należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy zgodnie z poniższymi danymi:

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok

Numer konta:
86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

Tytuł:
“Proces karny + imię i nazwisko uczestnika”

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z sekretarzami konferencji:

1. Studenckie Koło Nauk Penalnych
Justyna Jarocka
e-mail: justynajarocka96@gmail.com

2. Studenckie Koło Historii Prawa
Michał Stokowski
e-mail: michal.pawel.stokowski@gmail.com

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tematyką
historii prawa oraz postępowania karnego!