Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo Ubezpieczeniowe a inne dziedziny prawa”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo Ubezpieczeniowe a inne dziedziny prawa”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeniowego „Westa” ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawo ubezpieczeniowe a inne dziedziny prawa”.

Konferencja odbędzie się 9 marca 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w sali 4.13.

Prawo ubezpieczeniowe, wg polskiej nauki prawa to ogół norm prawnych regulujących organizację i zasady działalności zakładów ubezpieczeń oraz prawa i obowiązki stron stosunków ubezpieczeniowych w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (encyklopedia PWN).

Tak szeroko ujmowane prawo ubezpieczeniowe jest złożoną dziedziną prawa, na którą składają się normy:
– prawa cywilnego,
– prawa karnego,
– prawa administracyjnego,
– prawa finansowego,
– prawa pracy.

Konferencja jest pierwszym dużym wydarzeniem organizowanym przez KNPU „Westa”. Mamy nadzieje, że szeroki zakres przedmiotowy zagadnienia ułatwi Państwu wybór odpowiedniego dla siebie tematu.

Tematem wygłaszanego referatu może być każde zagadnienie ukazujące powiązania lub obecność prawa ubezpieczeniowego w innych dziedzinach prawa.

Jako organizatorzy zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników naukowych do czynnego i biernego udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że będzie ona okazją do pogłębienia wiedzy, wymiany poglądów oraz ożywionej dyskusji między uczestnikami.

Uczestnictwo bierne jest nieodpłatne i nie wymaga zgłoszenia. Uczestnictwo czynne za opłatą 50 zł. Osoby przedstawiające referat otrzymają certyfikat uczestnictwa po zakończeniu wszystkich paneli. Czas wystąpienia jednego prelegenta wynosi 10 minut, w przypadku duetu 15 minut.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie abstraktów na adres e-mail:
knpu.westa.uam@gmail.com
(w tytule e-maila należy podać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji, np. „Jan Kowalski, Prawo Ubezpieczeniowe a inne dziedziny prawa” do 24 lutego 2019 r. oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHEdm3j7tfRH7PC6YAN-u0-e-m3yRsA4AKeQx2IV-zNVw-g/viewform?fbclid=IwAR2Hz-Lc4RDzfE2T2CdjjfPikpzugxzaNIRd__YLt6XRc4Gz5cUXZsLpQHc

Proponowane tematy wystąpień na konferencji:
– oszustwo ubezpieczeniowe
– obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia
– ubezpieczenia majątkowe a osobowe
– ubezpieczenia a prawa konsumentów

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu w sprawie ustalenia tematu.

Wyniki zakwalifikowanych referatów zostaną podane e-mailowo do 26 lutego 2019 roku. Szczegóły dotyczące opłaty zostaną podane zakwalifikowanym autorom referatów.

Wymogi dotyczące abstraktu:
Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 300 słów.
Tekst powinien być zredagowany według następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.
Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx).

Zapraszamy,
Zespół projektowy