Ogólnopolska Konferencja Naukowa ” Prawo łaski – historia i współczesność”

konferencja naukowa " Prawo łaski - historia i współczesność"

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa ” Prawo łaski – historia i współczesność”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/417809678777258/

 • Data:

  2019-05-28

 • E-mail:

  knhp.uam@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

opis wydarzenia:

 • Koło Naukowe Historii Prawa działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową : Prawo łaski – historia i współczesność.

Podejmowane, w ramach konferencji, zagadnienia obejmują problematykę historyczną i prawną związaną z prawem łaski, w szczególności charakter prawny i ewolucję instytucji na przestrzeni dziejów w odniesieniu do różnych systemów prawnych tak historycznych jak i współczesnych. Celem konferencji jest uchwycenie nowej perspektywy w spojrzeniu na prawo łaski, jego doktrynalnego ujęcia i historii tej instytucji. Z takiego założenia wynika interdyscyplinarny charakter wydarzenia, które usytuować należy na pograniczu dziedzin historii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

Organizatorzy Konferencji proponują następujące obszary badawcze:

1. Geneza instytucji prawa łaski.

2. Ewolucja instytucji prawa łaski.

3. Miejsce prawa łaski w aktach normatywnych.

4. Prawo łaski a prawa człowieka i obywatela.

5. Prawo łaski w ujęciu komparatystycznym.

6. Prawo łaski w ujęciu doktrynalnym.

Oczywiście inne obszary badawcze są również mile widziane.

Abstrakty prosimy wysyłać na adres: knhp.uam@gmail.com do 23 kwietnia 2019 roku. Abstrakt powinien spełniać następujące wymogi:

1. Długość abstraktu – 300 – 500 słów (nie dotyczy afiliacji autora, danych osobowych oraz bibliografii),

2. Czcionka Times New Roman, interlinia 1,5, rozmiar 12,

3. Tekst powinien być wyjustowany,

4. Abstrakt powinien zawierać temat wystąpienia,

5. Do abstraktu należy załączyć bibliografię,

6. Abstrakty przyjmujemy tylko drogą e-mailową.

7. Tekst należy zapisać w formacie PDF.

*Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

**Abstrakty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucane w ramach wstępnej weryfikacji formalnej.

*** Opłata za uczestnictwo czynne wynosi 120 zł, uczestnictwo bierne jest bezpłatne.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: knhp.uam@gmail.com

lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Historii Prawa za pośrednictwem portalu facebook.