Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne i gospodarcze aspekty międzynarodowego obrotu handlowego”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne i gospodarcze aspekty międzynarodowego obrotu handlowego”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Forum Myśli Geopolitycznej ma zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawne i gospodarcze aspekty międzynarodowego obrotu handlowego” organizowaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która zgromadzi przedstawicieli z co najmniej 5 ośrodków akademickich.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019 r. w Collegium Iuridicum II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i studentów ze wszystkich ośrodków akademickich w naszym kraju. Abstrakt (max 2.000 znaków) należy przesłać najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2019 r. poprzez formularz: https://docs.google.com/forms/d/1YurnPrThQxTsIDyYLJS8V4EZxGnt_ge_yIJKv7jJ4Zk/viewform?edit_requested=true

Podczas konferencji chcielibyśmy podjąć się analizy aktualnych zmian prawnych i finansowych w obrocie międzynarodowym, dokonującego się rozwoju nowych technologii, zmian rodzajów zawieranych umów i transakcji, jak również problematyki wsparcia polskich marek przez instytucje rządowe. Zachęcamy również do wysyłania abstraktów wykraczających poza wskazany zakres.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji najlepszych referatów.

Przewidywany termin poinformowania zainteresowanych osób o zakwalifikowaniu referatów to 7 kwietnia 2019 r.

Zarówno bierne, jak i czynne uczestnictwo w konferencji pozostaje bezpłatne.