Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Materialnoprawne instrumenty zabezpieczenia wierzytelności”.

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Materialnoprawne instrumenty zabezpieczenia wierzytelności”.
✅ Problematyka materialnoprawnych instrumentów zabezpieczenia wierzytelności ma niezwykle doniosłe znaczenie jeżeli chodzi o teorię i praktykę prawa. Ze względu na różnorodność i wielość instytucji prawnych mających za zadanie chronić interesy wierzyciela, wysunięto szereg propozycji dotyczących ich klasyfikacji. Kluczową metodą ich podziału jest rozróżnienie dokonywane ze względu na osobowy bądź rzeczowy charakter zabezpieczenia wierzytelności. Analiza porównawcza dokonywana na tle poszczególnych instrumentów zabezpieczających jawi się jako niezmiernie efektywna jeżeli chodzi o jej rezultaty. Ma ona bowiem niejednokrotnie bezpośrednie przełożenie na dokonywaną analizę korzyści i ryzyk związanych z poszczególnymi instrumentami zabezpieczenia w zależności od rodzaju zabezpieczanej wierzytelności oraz celów, jakim mają służyć.
✅ Podążając za wskazanym rozróżnieniem na instrumenty zabezpieczenia wierzytelności o charakterze rzeczowym i osobowym, tematyka wystąpień prelegentów w panelach studencko-doktorskich zostanie uszeregowana według wyżej wskazanego podziału. Pozwoli to na pełniejsze zgłębienie problematyki będącej przedmiotem konferencji oraz zachowanie jasności czynionych wywodów.
✅ Do wygłoszenia referatów zapraszamy nie tylko studentów kierunków prawniczych, ale również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką oscylującą wokół zagadnień instrumentów zabezpieczenia wierzytelności. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych osób z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego.
✅ Konferencja odbędzie się:
▪ dnia 22 maja 2021 roku
▪ godzina: 9:30
▪ Platforma Microsoft Teams
✅ Uczestnictwo czynne – opłata zostanie ustalona stosownie do kosztów przygotowania certyfikatu uczestnictwa i jego wysyłki.
✅ Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umieszczenie w nim abstraktu poprzez link:
https://docs.google.com/…/1Zd1gOIBAUxl1EhKowHeE6Z0…/edit
✅W przypadku współautorstwa prosimy, aby każdy z prelegentów wypełnił formularz zgłoszeniowy.
✅ Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.
✅ Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 09 maja 2021 r. Wyniki naboru abstraktów ogłosimy 16 maja 2021 r.
✅ Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/…/1P85IWix0NPPXdwn8hDud2H8…/edit
✅ Termin zgłoszeń uczestników biernych do dnia 15 maja 2021 (do godziny 20:00)!
✅ Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy:
konferencja.ususiuris@gmail.com
Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.