Ogólnopolska Konferencja Naukowa „In varietate concordia – wyzwania prawa europejskiego”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „In varietate concordia – wyzwania prawa europejskiego”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „In varietate concordia – wyzwania prawa europejskiego”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/182560966012319/

 • Data:

  2019-03-29

 • E-mail:

  knpe.wpia.uw@gmail.com

 • Data zakończenia:

  2019-03-30

 • Lokalizacja:

  Warszawa

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Europejskiego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „In varietate concordia – wyzwania prawa europejskiego”, która zgromadzi przedstawicieli z co najmniej 5 ośrodków akademickich.

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 marca 2019 r. w Collegium Iuridicum II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4.

Uczestnicy Konferencji pochylą się nad zagadnieniami integracji europejskiej i harmonizacją krajowych porządków prawnych. Debata nad celami i dalszymi kierunkami europejskiego porządku prawnego pozwoli ustalić zapatrywania i zagrożenia z nich płynące. Ostatecznie, wobec grożących niebezpieczeństw Europy „dwóch prędkości” i kryzysu demokratycznego, konieczne stanie się znalezienie rozwiązań pojawiających się ryzyk prawnych i ekonomicznych.

Referaty uczestników Konferencji poświęcone będą pięciu zagadnieniom uznanych przez Organizatorów za najważniejsze dla procesu integracji europejskiej. Należy do nich zaliczyć następujące obszary tematyczne:
– ochrona danych osobowych,
– ochrona praw podstawowych,
– prawo konkurencji,
– prawo nowych technologii,
– prawo finansowe.

Nie ulega wątpliwości, że przedmiotowe zagadnienia są ważne zarówno z perspektywy jednostek, podmiotów gospodarczych i rozwoju państw członkowskich. W obecnych czasach rynek wewnętrzny zapewnia niezakłócony i swobodny przepływ towarów, osób, usług, przedsiębiorczości i kapitału, jednakże postępująca jurydyzacja życia codziennego oraz rozwój technologiczny doprowadziły do powstania nowych wyzwań, wobec których dotychczasowy dorobek prawny i orzeczniczy Unii Europejskiej nie stanowi wystarczających rozwiązań.

Do udziału w Konferencji zapraszamy doktorantów i studentów ze wszystkich ośrodków akademickich w naszym kraju. Abstrakt (ok. 500-1000 znaków) należy wysłać najpóźniej do dnia 1 marca 2019 r. włącznie na adres e-mailowy Koła – knpe.wpia.uw@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:
– imię (imiona),
– nazwisko,
– afiliacja,
– tytuł naukowy,
– tytuł referatu,
– adres e-mailowy,
– numer telefonu (kontaktowy).

Regulamin konferencji: https://drive.google.com/open?id=1qXPHTMFN3XLKd3JNP_BsY2UwYn7BhkYrZbT_lX6ylvI.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji najlepszych referatów.

Przewidywany termin poinformowania zainteresowanych osób o zakwalifikowaniu referatów to 15 marca 2019 r. – pełny program Konferencji zostanie opublikowany do 17 marca 2019 r.

W przypadku zakwalifikowania koszt czynnego uczestnictwa w Konferencji wynosi 70 zł – płatne do 22 marca 2019 r. Dla wszystkich czynnych uczestników konferencji przewidziane są certyfikaty. Bierne uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Ponadto najlepsi prelegenci zostaną zaproszeni do udziału w monografii. Publikacja będzie dwujęzyczna (język polski albo angielski – uczestnik ma możliwość wyboru). Za uczestnictwo w monografii autorzy otrzymają 5 punktów niezbędnych do uzyskania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.