Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w Postępowaniu Karnym”

Dziecko w Postępowaniu Karnym

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Postępowania Karnego „Accusatio” oraz Katedry Procesu Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną „Dziecko w postępowaniu karnym”.

W obecnych czasach dzieci coraz częściej padają ofiarami oraz świadkami przestępstw.
Celem niniejszego wydarzenia jest propagowanie wiedzy oraz świadomości z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących udziału dzieci w szeroko rozumianym procesie karnym. Coraz częściej zauważyć można wzrost liczby przestępstw gdzie po jednej ze stron występuje dziecko. Organizatorzy pragną aby wydarzenie stało się miejscem dyskusji na temat charakteru dzieci w postępowaniu karnym oraz wiktymizacji nieletnich m.in. na płaszczyźnie psychologicznej. Wymiana poglądów pomiędzy cenionymi prawnikami, nauczycielami akademickimi, jak i studentami oraz doktorantami pozwoli wszystkim uczestnikom wydarzenia, na poszerzenie wiedzy.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesłanie propozycji tematu wystąpienia wraz z abstraktem (do 1000 znaków) do 30 maja 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji nadesłanych abstraktów.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeEvgnSxdXSOG4kkxSKOGLxIuLAtinPisOFggytL_54g6WesA%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR2K0eqzfYbsHjgtOPJTH1k490RAXuT1oz98ET4zBBiIx_hEVk2Kd74eKUk&h=AT360UdjhcZ-EVczC3XkuZEjuNMRLpLYtxNDSxTpbTh1X2IhYEldEf3AWrzGzeM-dD2HyzeAwVWnUDmk9eJQqwlHMU06-u8pN_NI2b-JbQw4RP3KG3mddOmLnl66z5C9HfUECTT2G-Gp3-5wvEkHhA

Czynny udział jest płatny. Opłata wynosi 50 zł (należy ją uregulować po otrzymaniu przez Państwa maila zwrotnego o zakwalifikowaniu się abstraktu) i obejmuje wygłoszenie prelekcji materiały pokonferencyjne oraz przerwę kawową.
Udział bierny jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!