Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych – ujęcie komparatystyczne. Aspekty ekonomiczne i prawne”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych - ujęcie komparatystyczne. Aspekty ekonomiczne i prawne”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych – ujęcie komparatystyczne. Aspekty ekonomiczne i prawne”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/341035863289502/

 • Data:

  2019-03-22

 • E-mail:

  knpa.konferencja@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

opis wydarzenia:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych — ujęcie komparatystyczne. Aspekty ekonomiczne i prawne”

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych – ujęcie komparatystyczne. Aspekty ekonomiczne i prawne”, która odbędzie się 22 marca 2019 r. w sali 4.13

Tematyka konferencji obejmować będzie między innymi zagadnienia odnoszące się do prawa handlowego, prawa gospodarczego w Polsce i USA, form prowadzenia działalności gospodarczej, aspektów jej swobody i ograniczeń.

Jest to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji prawa amerykańskiego w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

Proponujemy następujące konteksty prezentacji:
– formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych,
– definicja przedsiębiorcy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych,
– aspekty swobody działalności gospodarczej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych,
– sposoby finansowania działalności gospodarczej,
– aspekty optymalizacji podatkowej z punktu widzenia przedsiębiorcy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych,
– prawo handlowe (spółki polskie i amerykańskie, komparatystyka prawna w zakresie regulacji poszczególnych typów spółek prawa handlowego)
– regulacje polskiego oraz amerykańskiego rynku kapitałowego,
– ochrona konkurencji na gruncie prawa polskiego i amerykańskiego,
– aspekty wolności gospodarczej i swobody przedsiębiorczości oraz ich ograniczenia – porównanie rozwiązań amerykańskich i polskich
– wpływ regulacji Unii Europejskiej na swobodę przedsiębiorczości
– transgraniczna współpraca przedsiębiorców polskich oraz amerykańskich, specyfika umów gospodarczych oraz ich aspekty podatkowe

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE

Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł
Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wraz z bibliografią na adres e-mail:
knpa.konferencja@gmail.com do dnia 8 marca 2019 r.

Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów do 10.03.2019 r.
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 13.03.2019 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie (u góry strony) należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową:
knpa.konferencja@gmail.com
lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”.