Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

prawo pracy konferencja

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencje Naukową „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – 15 lat prewencji wypadkowej z Zakładam Ubezpieczeń Społecznych”, która odbędzie się dnia 14 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach!

Celem Konferencji jest przybliżenie oraz zainteresowanie uczestników tematyką bezpieczeństwa w miejscu pracy w szczególności prewencji wypadkowej, ochroną pracowników, a także zapobieganiem wypadkom w miejscu zatrudnienia.

Zapraszamy do przesyłania abstraktów referatów wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: katedrapp@us.edu.pl do 5 września 2019 r.

Zachęcamy również do przesyłania zgłoszeń uczestników biernych do dnia 20 października  2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych:
https://www.dropbox.com/s/s3dktfcjcqaasp7/FORMULARZ%20ZG%C5%81OSZENIOWY%20NA%20OG%C3%93LNOPOLSK%C4%84%20KONFERENCJ%C4%98%20NAUKOW%C4%84.pdf?dl=0

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników biernych:
https://docs.google.com/forms/d/1Bh2AzQm9j1Fwrv5Ibaa-g_U1nLTwzF3HJurpGDjFB48/edit?fbclid=IwAR068CPS0ap8FhNATZDSBj2PpTq_nadMqoa6gspgxkZq50__tdijH1jqbY8