Ochrona danych medycznych w dobie nowych technologii

Ochrona danych medycznych w dobie nowych technologii

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Niespełna rok po rozpoczęciu obowiązywania najgłośniejszego aktu prawodawczego Unii Europejskiej – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przed osobami zajmującymi się ochroną danych medycznych pojawiają się kolejne wyzwania, kształtowane przez rynek nowych technologii. I to właśnie tematyka związku pomiędzy ochroną danych medycznych a postępującą techniką, jak również problematyka zwalniania lekarzy z tajemnicy po śmierci pacjenta przez osoby bliskie będzie przedmiotem zbliżającej się konferencji organizowanej – jak co roku – przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ.

➡ Data: 12 kwietnia 2019 r.
➡ Miejsce: sala Audytoryjna, ul. Bracka 12, 31-005 Kraków
➡ Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/2UiNDQC

Podczas konferencji zamierzamy skupić się na problematyce:
1. zwalniania z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta w świetle nowych przepisów,
2. ochrony danych medycznych przy uwzględnieniu:
● telemedycyny,
● używania technologii Blockchain w ramach tzw. smart contract,
● sztucznej inteligencji.

Wymienione technologie – a także związane z nimi zagrożenia w zakresie m.in. ochrony danych medycznych – jedynie pozornie wydają się być odległe. Tymczasem, biorąc pod lupę samą tylko telemedycynę, można wskazać szacunki, zgodnie z którymi wartość tego rynku na świecie ma wzrosnąć z 17,3 mld dol. w 2017 r. do 52,9 mld dol. w 2025 r. [1] Co więcej – choć w Polsce jedynie 8% podmiotów leczniczych stosuje rozwiązania telemedyczne, to – jak podkreśla ok. 40 proc. ankietowanych lekarzy – wdrożenie schematów telemedycyny dałoby szanse na eliminację od 11 proc. do 30 proc. wizyt w poradni, a to dzięki wykorzystaniu takich technologii jak zdalne monitorowanie zdrowia czy telekonsylia. [2] Podobny postęp można zauważyć w przypadku zadań sztucznej inteligencji – zupełnie niedawno w Poznaniu wprowadzono innowacyjny projekt polegający na wykrywaniu retinopatii cukrzycowej. Projekt przewiduje wykonanie stosownych zdjęć przez przeszkolony personel, a następnie przekazanie ich sztucznej inteligencji, której zadaniem jest analiza sfotografowanego dna oka pacjenta. Czy jednak nadzorujący projektem wystarczająco zadbali, aby podczas tej analizy nasze dane są bezpieczne?

Zgodnie z tradycją, do czynnego udziału w konferencji, Koło zaprosiło grono specjalistów, których codzienna praca zawodowa jest bezpośrednio związana z tematem wydarzenia. Listę prelegentów ujawniać będziemy na bieżąco, stąd szczególnie zapraszamy do obserwowania zarówno profilu Koła, jak i strony wydarzenia. Wierzymy, że konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów oraz przyczyni się do szerokiej debaty w przedmiotowej kwestii.

Pragniemy również z radością poinformować, że za certyfikowany udział w konferencji:
– Okręgowa Izba Radców Prawnych przyznała 5 pkt na poczet doskonalenia zawodowego,
– Okręgowa Rada Adwokatów przyznała 4 pkt szkoleniowe.

● Termin nadsyłania abstraktów: 17 marca 2019 r.
● Wyniki ogłosimy po rozstrzygnięciu konkursu do dnia 19 marca 2019 r., rozsyłając Państwu informacje na elektroniczne skrzynki pocztowe.
● Opłata konferencyjna w wysokości 50 zł obowiązywać będzie tylko uczestników biernych, z wyłączeniem studentów i doktorantów.
● Opłatę konferencyjną prosimy uiszczać zgodnie z poniżej wskazanymi danymi:
Numer konta: 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484 (PEKAO S.A. O/Kraków), Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
Tytułem: „Ochrona danych osobowych w dobie nowych technologii”.
● Uczestnictwo czynne polegające na wygłoszeniu referatu jest wolne od opłat.

Dalsze informacje dotyczące czynnego i biernego udziału w Konferencji zostaną opublikowane na początku marca. W związku z powyższym prosimy uważnie śledzić stronę wydarzenia.

Wszelkie pytania prosimy kierować adres: ochronadanychmedycznych2019@gmail.com

Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
___________________________
[1] https://cyfrowa.rp.pl/it/31309-przelom-cyfryzacji-sluzby-zdrowia
[2] https://cyfrowa.rp.pl/technologie/11012-monitoring-leczenie-odleglosc-przyszlosc-sluzby-zdrowia