„Nowela KPC – adw. A. Rewerska, dr hab. A. Kościółek”

"Nowela KPC - adw. A. Rewerska, dr hab. A. Kościółek"

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szkolenie będzie mieć wymiar wyłącznie praktyczny. Omówione zostaną nowe dowody oraz zmiany wpływające na prowadzenie postępowania w I instancji i konstruowanie apelacji, w tym przede wszystkim nowe zarzuty apelacyjne. Skupimy się także na nowych obowiązkach procesowych zawodowych pełnomocników i na zakresie zastosowania art. 162 KPC po zmianach.

Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka wskazującego na konieczne do przestrzegania nowe zasady prowadzenia procesu oraz przedstawiciela świata nauki wskazującego jakie stanowisko w poszczególnych kwestiach zajmuje w chwili obecnej doktryna procesowego prawa polskiego.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje m.in.:
– zasady zgłaszania twierdzeń i dowodów na ich poparcie,
– nową koncepcję pominięcia dowodu – czyli jak zgłaszać dowody,
jak oponować przeciwko ich przeprowadzeniu i jak stawiać zarzuty,
– jak prowadzić posiedzenie przygotowawcze i jakie wnioski w jego
toku zgłaszać,
– plan rozprawy – na ile ważny jest dla strony i pełnomocnika i jak
bardzo nie da się go potem zmienić,
– nadużycie prawa procesowego i wynikające z tego konsekwencje dla pełnomocników procesowych…
Porozmawiamy także o odmiennościach postępowania gospodarczego oraz postępowaniu uproszczonym, które teraz będzie dominującym trybem prowadzenia procesu.

termin: 29 stycznia 2020
godziny: 10:00-16:00

cena: 399 PLN netto + VAT [490,77 PLN brutto]
cena dla byłych Kursantów Szkoły:
299 PLN + VAT [367,77 PLN brutto]

lokalizacja: Uniwersytet Rzeszowski
zapisy: www.adexemplum.com do 27 stycznia 2020