Nowe Prawo zamówień publicznych – 623 do 227. Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych. Zestawienie i porównanie zmian.

Szkolenie prawnicze Zamówienia Publiczne

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Temat: Nowe Prawo zamówień publicznych – 623 do 227. Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych. Zestawienie i porównanie zmian.
Trener: Michał Kunikowski
Data rozpoczęcia: 2020-01-22
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Konin, Konińska Izba Gospodarcza, ul. Zakładowa 1, godz. 9:30-15:30
Cena: 430,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT – zw) lub 530,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto – stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888