NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 ROKU O ZMIANIE USTAWY – KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 ROKU O ZMIANIE USTAWY – KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/dCLBbjs8fR8YQ6YGA

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2023-02-07

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 ROKU
O ZMIANIE USTAWY – KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTW

Uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw określa zasady dokonywania kontroli trzeźwości pracowników i w sposób kompleksowy normuje wykonywanie pracy zdalnej. Obie instytucje nakładają na pracodawcę nowe obowiązki, w tym w zakresie aktualizacji dokumentacji, informacji przekazywanych pracownikom, oceny ryzyka pracy zdalnej.
O wszystkim tym opowiemy na szkoleniu : Nowe obowiązki pracodawcy w związku z ustawą z dnia
1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Szkolenie odbędzie się w dniu 7 lutego 2023 roku o godz. 10.00.

Dla kogo szkolenie ?
 Szkolenie przewidziane jest dla osób odpowiedzialnych w urzędach i przedsiębiorstwach za wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.
Jaki jest cel szkolenia ?
 Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o wprowadzanych zmianach oraz przygotowanie do aktualizacji dokumentacji kadrowej w jednostce.
Program szkolenia
1) Zakres regulacji.
2) Przesłanki wprowadzenia kontroli trzeźwości.
3) Zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości.
4) Przetwarzanie informacji dotyczących badania.
5) Nowe zapisy w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo wydanie obwieszczenia.
6) Przekazanie informacji o wprowadzeniu kontroli trzeźwości.
7) Obowiązek informacyjny przed dopuszczeniem do pracy.
8) Niedopuszczenie pracownika do pracy i obowiązek informacyjny.
9) Badanie stanu trzeźwości przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.
10) Zachowanie prawa do wynagrodzenia.
11) Kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.
12) Stosowanie przepisów do osób wykonujących pracę na podstawie innej niż stosunek pracy.
13) Praca zdalna w Kodeksie pracy.
14) Uzgodnienie umowy o pracę dotyczące pracy zdalnej.
15) Praca zdalna na polecenie pracodawcy.
16) Zasady pracy zdalnej w porozumieniu.
17) Zasady pracy zdalnej w regulaminie.
18) Zasady pracy zdalnej w poleceniu pracodawcy.
19) Dodatkowe obowiązki informacyjne.
20) Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
21) Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania pracy zdalnej.
22) Wykorzystanie materiałów i narzędzi pracownika.
23) Obowiązek określenia procedur ochrony informacji i przeprowadzenie szkolenia.
24) Kontrola wykonywania pracy zdalnej.
25) Zasady bhp przy pracy zdalnej.
26) Dyskusja.
27) Zakończenie.

Forma szkolenia
 Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.

Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
 Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
 Wzory dokumentów
 Praktyczne wyjaśnienia
Prowadzący szkolenie
 radca prawny Łukasz Jaroszewski specjalizujący się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Termin szkolenia

7 lutego 2023 roku, godz. 10.00.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 320 zł brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem
https://forms.gle/dCLBbjs8fR8YQ6YGA