NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH I CO DALEJ ? WARSZTATY – JAK BRONIĆ SIĘ W POSTĘPOWANIU O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH I CO DALEJ ? WARSZTATY – JAK BRONIĆ SIĘ W POSTĘPOWANIU O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/UnNWEG4tbQiuL8bn8

 • Kategoria:

  Warsztaty

 • Data:

  2023-03-16

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH I CO DALEJ ?
WARSZTATY – JAK BRONIĆ SIĘ W POSTĘPOWANIU O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych to zdarzenie, które może wystąpić w każdej jednostce dysponującej środkami publicznymi. Konsekwencją takiego zdarzenia może być wszczęcie postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które w przypadku stwierdzenia wystąpienia takiego naruszenia może doprowadzić do ukarania osoby odpowiedzialnej. W skrajnej sytuacji karą taką jest zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Jednakże nawet w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych sprawca nie musi zostać ukarany. Dlatego też warto jest poznać zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz sposoby obrony w trakcie trwającego postępowania.
O tym wszystkim opowiemy na warsztatach : NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
I CO DALEJ ? WARSZTATY – JAK BRONIĆ SIĘ W POSTĘPOWANIU O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH.
Warsztaty odbędą się 16 marca 2023 roku o godz. 10.00.

Dla kogo warsztaty ?
Warsztaty przewidziane są dla osób dysponujących środkami publicznymi.

Jaki jest cel warsztatów ?
Celem warsztatów jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jej praktyczne wykorzystanie.

Program warsztatów
I . Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
1) Osoby podlegające odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2) Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
1) Czas czynu i obowiązujące przepisy.
2) Wina w czasie popełnienia naruszenia.
3) Wydanie polecenia a odpowiedzialność.
4) Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji przez organ kolegialny a odpowiedzialność.
5) Czas popełnienia naruszenia.
6) Nieświadomość bezprawności zachowania.
7) Niepoczytalność sprawcy.
8) Stosowanie nowej ustawy i ustawy względniejszej dla sprawcy.
9) Odpowiedzialność za naruszenie a inne postępowania.
10) Wyłączenia odpowiedzialności.
11) Stopień szkodliwości dla finansów publicznych.
12) Wykonanie polecenia albo uchwały a odpowiedzialność.
13) Odszkodowanie.
III. Kary
1) Katalog kar.
2) Skutki ukarania.
3) Okoliczności wpływające na wymiar kary.
4) Złagodzenie kary.
5) Odstąpienia od ukarania.
6) Kara łączna.
7) Przedawnienie karalności.
8) Zatarcie ukarania.
IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
1) Zasady postępowania.
2) Dopuszczalność i umorzenie postępowania.
3) Zawieszenie postępowania.
4) Komisja orzekająca. Wyłączenie członka.
5) Sposoby obrony. Zaskarżanie czynności.
6) Dowody.
7) Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
8) Czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające.
9) Uprawnienia osoby wobec której wszczęto postępowanie wyjaśniające.
10) Umorzenie postępowania wyjaśniającego.
11) Wniosek o ukaranie.
12) Postępowanie przed komisją orzekającą.
13) Posiedzenie. Umorzenie na posiedzeniu.
14) Rozprawa.
15) Orzeczenia.
16) Zażalenia i odwołania.
17) Postępowanie przed Główną Komisją Orzekającą.
18) Orzeczenia GKO.
19) Ponowne rozpoznanie sprawy.
20) Wykonanie orzeczeń.
21) Stwierdzenie nieważności orzeczeń.
22) Wznowienie postępowania.
23) Prawo do sądu – skarga do sądu administracyjnego.
V. Dyskusja i zakończenie.

Forma warsztatów
Warsztaty przeprowadzone będą w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w warsztatach oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.

Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
Wzory dokumentów
Praktyczne wyjaśnienia

Prowadzący warsztaty

radca prawny Łukasz Jaroszewski specjalizujący się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Obrońca w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Termin warsztatów

16 marca 2023 roku, godz. 10.00.
Koszt warsztatów

Koszt warsztatów wynosi 390 zł brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem :
https://forms.gle/UnNWEG4tbQiuL8bn8