Nabór tekstów do monografii naukowej pt. “Prawo i polityka Unii Europejskiej” (Tom 1)

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Nabór tekstów do monografii naukowej pt. “Prawo i polityka Unii Europejskiej” (Tom 1)

 • Strona wydarzenia:

  https://fb.me/e/1Pk2hUfkh

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://fb.me/e/1Pk2hUfkh

 • Data:

  2022-07-01

 • E-mail:

  moskal@cfasofficial.pl

 • Lokalizacja:

  online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2022-07-01

opis wydarzenia:

Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej pt. “Prawo i polityka Unii Europejskiej” (Tom I) [“Law and Politics of the European Union” (Volume I)].
Monografia stanowi pierwszy tom serii poświęconej tematyce prawa i polityki Unii Europejskiej. Nabory do kolejnych tomów serii będą odbywać się w regularnych rocznych odstępach.

𝐓𝐄𝐌𝐀𝐓𝐘𝐊𝐀 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈 𝐖𝐈𝐄𝐋𝐎𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐄𝐉
Celem monografii jest przedstawienie historycznych i współczesnych wymiarów funkcjonowania polityki i prawa Unii Europejskiej. Autorzy tekstów (rozdziałów monografii) mogą podejmować badania różnorodnych polityk oraz systemu prawnego UE przy użyciu narzędzi nauk takich jak prawo, politologia, socjologia, historia, filozofia i ekonomia.

𝐏𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• geneza, funkcjonowanie i przyszłość UE
• osiągnięcia i porażki UE wobec pandemii COVID-19
• cechy i charakter prawa unijnego
• kamienie milowe orzecznictwa TSUE
• Unia Europejska w systemie międzynarodowym
• ochrona praw człowieka w świetle prawa UE
• kierunki rozwoju politycznego UE i ich wpływ na państwa członkowskie
• obywatelstwo europejskie
• działania UE z perspektywy Celów Zrównoważonego Rozwoju

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – serdecznie zachęcamy Autorów do wykraczania poza ich ramy. Ponadto teksty rozdziałów mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy prac. Zachęcamy więc Autorów do podejmowania kontrowersyjnych tematów oraz prezentowania własnych stanowisk. Oryginalne i nietuzinkowe teksty zawsze znajdą uznanie ze strony Redaktorów książki.

𝐃𝐎 𝐊𝐎𝐆𝐎 𝐒𝐊𝐈𝐄𝐑𝐎𝐖𝐀𝐍𝐘 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐀𝐁Ó𝐑 𝐓𝐄𝐊𝐒𝐓Ó𝐖?
Do publikacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką prawa i polityki Unii Europejskiej studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników nauki.

𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐃𝐀𝐊𝐂𝐘𝐉𝐍𝐘 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
• mgr Anna Moskal (doktorantka na Monash University w Australii)

𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐍𝐙𝐘𝐉𝐍𝐘 𝐈 𝐄𝐓𝐘𝐊𝐀 𝐖𝐘𝐃𝐀𝐖𝐍𝐈𝐂𝐙𝐀
Wydawnictwo opiera proces recenzowania publikacji o współpracę z zewnętrznymi, obiektywnymi Recenzentami, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Wszystkie recenzje odbywają się w trybie double-blind-review, czyli zasady tzw. podwójnej ślepej recenzji. W myśl tej zasady ani Autorzy, ani Recenzent nie znają swojej tożsamości aż do momentu publikacji monografii.
Etyka wydawnicza i proces recenzyjny opisane są szczegółowo na stronie internetowej Center For American Studies Publishing Press: https://www.cfasofficial.com/pl/etyka-i-recenzja.

𝐖𝐘𝐌𝐎𝐆𝐈 𝐄𝐃𝐘𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐄 – 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐊𝐂𝐉𝐀
Instrukcja edytorska znajduje się na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://www.cfasofficial.com/pl/instrukcja-edytorska. Prosimy o ścisłe podążanie za wymogami zawartymi w części nr 2 Instrukcji pt. “Publikacja rozdziału (artykułu) w monografii wieloautorskiej”.

Dopuszczalna długość tekstów (rozdziałów) to 20,000-30,000 znaków (wraz ze spacjami i przypisami).

𝐉Ę𝐙𝐘𝐊 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈
Akceptujemy teksty w języku polskim lub angielskim. W Center For American Studies korekty tekstów anglojęzycznych dokonują wyłącznie wysoko wykwalifikowani native speakerzy języka angielskiego (absolwenci prestiżowych amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich i australijskich uniwersytetów), posiadający doświadczenie w dyscyplinie naukowej w której napisany jest tekst.

𝐉𝐀𝐊 𝐙𝐆Ł𝐎𝐒𝐈Ć 𝐒𝐖Ó𝐉 𝐓𝐄𝐊𝐒𝐓 (𝐑𝐎𝐙𝐃𝐙𝐈𝐀Ł) 𝐃𝐎 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈?
1. Do dnia 1 lipca 2022 przygotuj abstrakt (streszczenie) swojego tekstu o długości 200-300 słów i wyślij go na adres moskal@cfasofficial.com. W ciągu 3 dni otrzymasz informację zwrotną czy temat Twojego tekstu został zaakceptowany.
2. Do dnia 4 listopada 2022 przygotuj następujące dokumenty:
(1) tekst rozdziału o długości 20-30 tysięcy znaków (wraz ze spacjami i przypisami) w formacie Word (font: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1.5);
(2) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji polskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
(3) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji angielskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
(4) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku angielskim (maks. 5 zdań);
(5) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku polskim (maks. 5 zdań);
(6) numer ORCID (wyrobienie go na stronie https://orcid.org jest darmowe, zajmuje ok. 5 minut i przyda się Państwu także na przyszłość);
(7) podpisana własnoręcznie przez Autora umowa wydawnicza (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(8.) podpisane własnoręcznie przez Autora oświadczenie, że tekst nie został złożony do publikacji w żadnym innym wydawnictwie (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(9) dane do faktury (krok opcjonalny);
(10) potwierdzenie przelewu z opłatą publikacyjną;
i wypełnij formularz Google (wraz z załącznikami) dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/buzCKrs8uALu3ZbEA

Wykonanie powyższych kroków i wniesienie opłaty publikacyjnej do dnia 4 listopada 2022 jest warunkiem przystąpienia do procedury wydawniczej.

Wzór oświadczenia i umowy z punktów (7) i (8.) znajduje się tutaj: shorturl.at/vFYZ2.

𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈 𝐑𝐎𝐙𝐃𝐙𝐈𝐀Ł𝐔 𝐖 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈
229 PLN – obejmuje wersję on-line oraz 1 egzemplarz drukowany dla każdego Autora

Uwaga: jeśli w tekście znajdują się jakiekolwiek grafiki (tabele, wykresy, zestawienia, mapy), prosimy doliczyć do opłaty publikacyjnej 50 PLN.

𝐖𝐀Ż𝐍𝐄 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐘 – TIMELINE
➤ Termin nadsyłania abstraktów (200-300 słów) na adres moskal@cfasofficial.com: 1 lipca 2022
➤ Termin nadsyłania tekstów: 4 listopada 2022❗️(uwaga: termin ten nie zostanie przedłużony)
➤ listopad-grudzień 2022: weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych tekstów
➤ styczeń-marzec 2023: recenzja tekstów
➤ kwiecień-maj 2023: skład i korekta tekstów
➤ Planowana data publikacji: 10 maja 2023

𝐙𝐀𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄Ż𝐄𝐍𝐈𝐀
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia tekstów zawierających poważne błędy gramatyczne, stylistyczne czy interpunkcyjne
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów
Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w treść i format tekstów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publikacji
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji
W razie zebrania dużej ilości tekstów zastrzegamy sobie prawo do wydania więcej niż jednej książki, publikując prace w ramach dwóch (lub większej liczby) tomów
Gdy wysyłka drukowanego egzemplarza książki ma mieć miejsce za granicę Polski zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Autora kosztami wysyłki

𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Co do zasady fakturę VAT wystawiamy dopiero po wniesieniu opłaty publikacyjnej. Wyjątek stanowi sytuacja gdy udział w publikacji opłaca Państwa uniwersytet lub inny podmiot zewnętrzny. Jeśli znajdują się Państwo w tej sytuacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. Sugerujemy samodzielne opłacenie faktury VAT i dokonanie refundacji ze strony uniwersytetu na swoje konto.
• Wniesiona opłata publikacyjna nie podlega zwrotowi (jest bowiem uruchomieniem wykonania usługi wydawniczej)
• Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy drukowanej wersji monografii. Wiąże się to z dodatkową opłatą 30 zł/egzemplarz oraz 20 zł za wysyłkę każdego dodatkowego egzemplarza. Uprzejmie przypominamy, że jeden egzemplarz autorski wraz z wysyłką wchodzi w zakres Państwa opłaty publikacyjnej i nie wiąże się z dodatkową opłatą.

𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości do Redaktorki monografii, pani Anny Moskal, na adres: moskal@cfasofficial.com. Chętnie Ci pomożemy!

–––––––––––––––––––––––––––––––
𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐖𝐘𝐃𝐀𝐖𝐍𝐈𝐂𝐙𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐄𝐒 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐒𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒
Publikowanie w monografii wieloautorskiej może powodować spory stres. Zaufaj nam, a przeprowadzimy Cię przez proces publikacyjny od początku do końca tak, że wreszcie będziesz mieć okazję skupić się na tym co naprawdę dla Ciebie ważne – nauce i prowadzeniu badań.
Za najwyższy cel stawiamy sobie tworzenie możliwości do otwartej i nieskrępowanej wymiany poglądów przez młodych i doświadczonych naukowców. Nasza filozofia działania jest prosta: umożliwić Ci wydanie publikacji w szybkim tempie przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich akademickich standardów.