Nabór tekstów do monografii naukowej pt. “Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i prawne (Tom I)” [“Human Rights Around the World: Social, Political, Historical, and Legal Aspects” (Volume I)].

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Nabór tekstów do monografii naukowej pt. “Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i prawne (Tom I)” [“Human Rights Around the World: Social, Political, Historical, and Legal Aspects” (Volume I)].

 • Strona wydarzenia:

  https://fb.me/e/fmk1IOJfd

 • Kategoria:

  Spotkanie Naukowe

 • Facebook:

  https://fb.me/e/fmk1IOJfd

 • Data:

  2022-09-10

 • E-mail:

  moskal@cfasofficial.pl

 • Lokalizacja:

  online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2022-06-30

opis wydarzenia:

Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej pt. “Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i prawne (Tom I)” [“Human Rights Around the World: Social, Political, Historical, and Legal Aspects” (Volume I)].
Monografia stanowi pierwszy tom serii poświęconej tematyce praw człowieka. Nabory do kolejnych tomów serii będą odbywać się w regularnych rocznych odstępach.

𝐓𝐄𝐌𝐀𝐓𝐘𝐊𝐀 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈 𝐖𝐈𝐄𝐋𝐎𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐄𝐉
Celem monografii jest przedstawienie współczesnych i historycznych wymiarów funkcjonowania praw człowieka w dowolnie wybranych przez Autorów państwach świata. Autorzy tekstów (rozdziałów monografii) mogą podejmować problematykę praw człowieka przy użyciu narzędzi nauk takich jak prawo, politologia, historia i socjologia oraz pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych (filozofia, kulturoznawstwo czy ekonomia).

𝐏𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• regulacje prawne gwarantujące ochronę praw człowieka
• kierunki rozwoju politycznego i ich wpływ na praw człowieka
• prawa człowieka a ustroje gospodarcze (kapitalizm, socjalizm, społeczna gospodarka rynkowa)
• typy argumentów filozoficznych na rzecz praw człowieka
• najważniejsze spory wokół rozumienia praw człowieka
• walka o prawa człowieka – kiedyś i dziś
• prawa człowieka na arenie międzynarodowej
• przyszłość praw człowieka
• prawa człowieka w kulturach i systemach prawnych wybranych społeczeństw

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto teksty rozdziałów mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy prac. Zachęcamy więc Autorów do podejmowania kontrowersyjnych tematów oraz prezentowania własnych stanowisk. Oryginalne i nietuzinkowe teksty zawsze znajdą uznanie ze strony Redaktorów książki.

𝐃𝐎 𝐊𝐎𝐆𝐎 𝐒𝐊𝐈𝐄𝐑𝐎𝐖𝐀𝐍𝐘 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐀𝐁Ó𝐑 𝐓𝐄𝐊𝐒𝐓Ó𝐖?
Do publikacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników nauki.

𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐃𝐀𝐊𝐂𝐘𝐉𝐍𝐘 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
• mgr Anna Moskal (doktorantka na Monash University w Australii)

𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐍𝐙𝐘𝐉𝐍𝐘 𝐈 𝐄𝐓𝐘𝐊𝐀 𝐖𝐘𝐃𝐀𝐖𝐍𝐈𝐂𝐙𝐀
Wydawnictwo opiera proces recenzowania publikacji o współpracę z zewnętrznymi, obiektywnymi Recenzentami, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Wszystkie recenzje odbywają się w trybie double-blind-review, czyli zasady tzw. podwójnej ślepej recenzji. W myśl tej zasady ani Autorzy, ani Recenzent nie znają swojej tożsamości aż do momentu publikacji monografii.
Etyka wydawnicza i proces recenzyjny opisane są szczegółowo na stronie internetowej Center For American Studies Publishing Press: https://www.cfasofficial.com/pl/etyka-i-recenzja.

𝐖𝐘𝐌𝐎𝐆𝐈 𝐄𝐃𝐘𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐄 – 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐊𝐂𝐉𝐀
Instrukcja edytorska znajduje się na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://www.cfasofficial.com/pl/instrukcja-edytorska. Prosimy o ścisłe podążanie za wymogami zawartymi w części nr 2 Instrukcji pt. “Publikacja rozdziału (artykułu) w monografii wieloautorskiej”.

Dopuszczalna długość tekstów (rozdziałów) to 20,000-30,000 znaków (wraz ze spacjami i przypisami).

𝐉Ę𝐙𝐘𝐊 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈
Akceptujemy teksty w języku polskim lub angielskim. W Center For American Studies korekty tekstów anglojęzycznych dokonują wyłącznie wysoko wykwalifikowani native speakerzy języka angielskiego (absolwenci prestiżowych amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich i australijskich uniwersytetów), posiadający doświadczenie w dyscyplinie naukowej w której napisany jest tekst.

𝐉𝐀𝐊 𝐙𝐆Ł𝐎𝐒𝐈Ć 𝐒𝐖Ó𝐉 𝐓𝐄𝐊𝐒𝐓 (𝐑𝐎𝐙𝐃𝐙𝐈𝐀Ł) 𝐃𝐎 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈?
1. Do dnia 10 czerwca 2022 przygotuj abstrakt (streszczenie) swojego tekstu o długości 200-300 słów i wyślij go na adres moskal@cfasofficial.com. W ciągu 3 dni otrzymasz informację zwrotną czy temat Twojego tekstu został zaakceptowany.
2. Do dnia 10 września 2022 przygotuj następujące dokumenty:
(1) tekst rozdziału o długości 20-30 tysięcy znaków (wraz ze spacjami i przypisami) w formacie Word (font: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1.5);
(2) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji polskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
(3) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji angielskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
(4) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku angielskim (maks. 5 zdań);
(5) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku polskim (maks. 5 zdań);
(6) numer ORCID (wyrobienie go na stronie https://orcid.org jest darmowe, zajmuje ok. 5 minut i przyda się Państwu także na przyszłość);
(7) podpisana własnoręcznie przez Autora umowa wydawnicza (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(8.) podpisane własnoręcznie przez Autora oświadczenie, że tekst nie został złożony do publikacji w żadnym innym wydawnictwie (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(9) dane do faktury (krok opcjonalny);
(10) potwierdzenie przelewu z opłatą publikacyjną;
i wypełnij formularz Google (wraz z załącznikami) dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/wqnnuEkkNBk8U1rX7.

Wykonanie powyższych kroków i wniesienie opłaty publikacyjnej do dnia 10 września 2022 jest warunkiem przystąpienia do procedury wydawniczej.

Wzór oświadczenia i umowy z punktów (7) i (8.) znajduje się tutaj: shorturl.at/vFYZ2.

𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈 𝐑𝐎𝐙𝐃𝐙𝐈𝐀Ł𝐔 𝐖 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈
179 PLN – obejmuje wersję on-line oraz 1 egzemplarz drukowany dla każdego Autora

Uwaga: jeśli w tekście znajdują się jakiekolwiek grafiki (tabele, wykresy, zestawienia, mapy), prosimy doliczyć do opłaty publikacyjnej 50 PLN.

𝐖𝐀Ż𝐍𝐄 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐘 – TIMELINE
➤ Termin nadsyłania abstraktów (200-300 słów) na adres moskal@cfasofficial.com: 10 czerwca 2022
➤ Termin nadsyłania tekstów: 10 września 2022❗️(uwaga: termin ten nie zostanie przedłużony)
➤ 10-30 września 2022: weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych tekstów
➤ październik-grudzień 2022: recenzja tekstów
➤ 10-30 stycznia 2023: skład i korekta tekstów
➤ Planowana data publikacji: 10 lutego 2023

𝐙𝐀𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄Ż𝐄𝐍𝐈𝐀
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia tekstów zawierających poważne błędy gramatyczne, stylistyczne czy interpunkcyjne
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów
Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w treść i format tekstów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publikacji
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji
W razie zebrania dużej ilości tekstów zastrzegamy sobie prawo do wydania więcej niż jednej książki, publikując prace w ramach dwóch (lub większej liczby) tomów
Gdy wysyłka drukowanego egzemplarza książki ma mieć miejsce za granicę Polski zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Autora kosztami wysyłki

𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Co do zasady fakturę VAT wystawiamy dopiero po wniesieniu opłaty publikacyjnej. Wyjątek stanowi sytuacja gdy udział w publikacji opłaca Państwa uniwersytet lub inny podmiot zewnętrzny. Jeśli znajdują się Państwo w tej sytuacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. Sugerujemy samodzielne opłacenie faktury VAT i dokonanie refundacji ze strony uniwersytetu na swoje konto.
• Wniesiona opłata publikacyjna nie podlega zwrotowi (jest bowiem uruchomieniem wykonania usługi wydawniczej)
• Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy drukowanej wersji monografii. Wiąże się to z dodatkową opłatą 30 zł/egzemplarz oraz 20 zł za wysyłkę każdego dodatkowego egzemplarza. Uprzejmie przypominamy, że jeden egzemplarz autorski wraz z wysyłką wchodzi w zakres Państwa opłaty publikacyjnej i nie wiąże się z dodatkową opłatą.

𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości do Redaktorki monografii, pani Anny Moskal, na adres: moskal@cfasofficial.com. Chętnie Ci pomożemy!

–––––––––––––––––––––––––––––––
𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐖𝐘𝐃𝐀𝐖𝐍𝐈𝐂𝐙𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐄𝐒 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐒𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒
Publikowanie w monografii wieloautorskiej może powodować spory stres. Zaufaj nam, a przeprowadzimy Cię przez proces publikacyjny od początku do końca tak, że wreszcie będziesz mieć okazję skupić się na tym co naprawdę dla Ciebie ważne – nauce i prowadzeniu badań.
Za najwyższy cel stawiamy sobie tworzenie możliwości do otwartej i nieskrępowanej wymiany poglądów przez młodych i doświadczonych naukowców. Nasza filozofia działania jest prosta: umożliwić Ci wydanie publikacji w szybkim tempie przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich akademickich standardów.