[NABÓR TEKSTÓW DO MONOGRAFII] „Nauki penalne. Teoria, praktyka, perspektywy”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  [NABÓR TEKSTÓW DO MONOGRAFII] „Nauki penalne. Teoria, praktyka, perspektywy”

 • Strona wydarzenia:

  https://fb.me/e/3FV9uV9de

 • Kategoria:

  Warsztaty

 • Facebook:

  https://fb.me/e/3FV9uV9de

 • Data:

  2023-12-30

 • E-mail:

  penal@cfasofficial.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2023-12-30

opis wydarzenia:

[Recenzowana wieloautorska monografia naukowa – nabór tekstów] [Center for American & European Studies Publishing Press] [Termin zgłoszeń abstraktów: 15 sierpnia 2023] [Termin nadsyłania tekstów: 15 listopada 2023]

Wydawnictwo Naukowe Center for American & European Studies Publishing Press zaprasza studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników nauki do zgłaszania tekstów do recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej pt. „Nauki penalne. Teoria, praktyka, perspektywy”.

👩🏻‍🏫Monografia zostanie wydana pod redakcją Komitetu Naukowego kierowanego przez dr Jagodę Dzidę (Laboratorium Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

🧠Celem monografii jest przedstawienie współczesnych i historycznych wymiarów funkcjonowania nauk penalnych i ich poszczególnych instytucji w Polsce, Europie i na świecie oraz prezentacja obecnych problemów i kierunków badawczych.

Autorzy tekstów (rozdziałów monografii) podejmować mogą tematykę prawa karnego, postępowania karnego, kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii, psychologii sądowej i innych gałęzi nauk związanych z szeroko pojętymi naukami penalnymi przy użyciu dowolnych metod badawczych (analitycznej, empirycznej, historycznej, komparatystycznej, etc.).

✒️Akceptujemy teksty w języku polskim i angielskim.

⏰Termin zgłoszeń abstraktów: 15 sierpnia 2023 roku
⏰Termin nadsyłania tekstów: 15 listopada 2023 roku

Więcej informacji o naborze tekstów: https://fb.me/e/3FV9uV9de