Młodzi Przestępcy – aspekty prawne i psychologiczne

Młodzi Przestępcy - aspekty prawne i psychologiczne

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego UKSW przy współpracy z Sekcją Sądową i Penitencjarną „Omerta” KNSP UKSW, ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Młodzi Przestępcy – aspekty prawne i psychologiczne”.

Celem wydarzenia jest stworzenie unikatowego w skali kraju pola do dyskusji dla przedstawicieli środowisk zawodowych i akademickich z obszaru prawa i psychologii na temat szeroko pojętego zjawiska przestępczości wśród osób młodych oraz wielopłaszczyznowe podejście do tego złożonego problemu. W trakcie konferencji planujemy poddać pod dyskusję zagadnienia dotyczące między innymi młodych przestępców jako osób skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności i sprawców zabójstw. Poruszone zostaną również kwestie ich oceny psychologicznej, odpowiedzialności karnej oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tym obszarze.

Konferencja przeznaczona dla studentów i doktorantów kierunków: prawo, psychologia, resocjalizacja.

Sugerowane tematy:
•Młodzi przestępcy jako sprawy zabójstw
•Młodzi przestępcy jako skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności
•Odpowiedzialność karna młodych przestępców
•Ocena psychologiczna młodych przestępców
•Młodzi przestępcy przebywający w instytucjach penitencjarnych
•Przyczyny przestępczości wśród młodych osób
•Jak zapobiegać przestępczości wśród młodych osób

Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja najlepszych referatów w czasopiśmie „Probacja”.

Na państwa abstrakty (max 3000 znaków) wraz z bibliografią (max 500 znaków) wysyłane za pośrednictwem formularza google czekamy do 23 kwietnia.

link do formularza: https://docs.google.com/forms/d/1MyUKpVY3PR6bowfZAvy_sEh31o1JzyPPQtfGNBM5qhc/edit

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!