Kurs: redagowanie skargi do WSA

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy wszystkich prawników i studentów prawa na kurs redagowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez Dr Katarzynę Myślińską (starszą asystentkę sędziego WSA w Krakowie oraz wykładowczynię Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności, które w zakresie pisania skargi do WSA wśród prawników są umiejętnością rzadką i pożądaną.

Kiedy odbędą się warsztaty?
Środa– 22.09.2021 w godz. 18:30-21:30.

O czym będzie mowa?
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego: warunki formalne i konstrukcja skargi

Niniejszy kurs będzie przydatny w równym stopniu dla praktyków stosujących w swojej pracy zawodowej P.p.s.a., jak również aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego. Zostanie na nim omówiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jako najistotniejsze pismo procesowe strony postępowania. Uwzględnione zostaną wymogi formalne skargi, a także omówiony zostanie sposób jej konstruowania.

Kursantom zostaną przekazane praktyczne wskazówki poparte licznym orzecznictwem sądów administracyjnych.

1/ Przesłanki dopuszczalności skargi
2/ Skutki wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
3/ Cofnięcie skargi
4/ Ochrona tymczasowa jako ważny aspekt prawa do sądu
5/ Stadia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
a/ badanie skargi pod kątem wymagań formalnych
b/ badanie dopuszczalności skargi
c/ badanie zasadności skargi
6/ Merytoryczne rozpoznanie skargi
7/ Rodzaje orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego

Studium przypadku: jak skonstruować zarzuty skargi, aby miały one jak najszerszy zasięg i były możliwie najtrafniejsze.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 139 zł. Jeśli podasz przy rejestracji kod WN10, to cena zostanie obniżona o 10%.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz.